Tài liệu

D4 KyLuatCaNhan

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

1. “

Kỷ luật cá nhân

” là gì?

Khả năng kiềm chế tình cảm, cá tính của mình để giữ hoà khí vui vẻ với mọi người xung

quanh

Tuân thủ nghiêm chỉnh các nội qui, qui định cũng như các chuẩn mực khác của tổ chức

nói riêng và xã hội nói chung

Cảm nhận trước được những sai sót có thể xẩy ra, từ đó có các giải pháp để phòng ngừa

sai sót

Cùng với các thành viên khác trong tổ chức hình thành nên sắc thái văn hoá mà ở đó mọi

người đều tự giác tuân thủ nghiêm túc các nội qui, qui chế

Kỷ luật cá nhân (Self Discipline)

1

D4 – KỶ LUẬT CÁ NHÂN

D4 – KỶ LUẬT CÁ NHÂN

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Kỷ luật cá nhân”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

 - Kiềm chế được tình cảm, cá tính của mình và giữ được hòa khí với mọi người.
 Nắm vững và chấp hành các nội quy, quy chế, cũng như các quy định khác của đơn vị,

tổ chức và xã hội.

Cấp 2

Năng lực làm việc

 Làm chủ được tình cảm của mình và giữ được hoà khí vui vẻ với đồng nghiệp, với mọi

người trong công việc.

 Nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực

của đơn vị, tổ chức và xã hội. Xây dựng uy tín cho mình để có thể khuyến khích mọi
người tuân thủ các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực của đơn vị, tổ chức và xã
hội.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

 - Làm chủ bản thân và luôn giữ được hoà khí vui vẻ với đồng nghiệp, với mọi người

ngay cả trong những tình huống căng thẳng

 Luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực của đơn vị, tổ chức

và xã hội, đồng thời làm gương cho mọi người trong việc duy trì tổ chức, kỷ luật.

 Cảm nhận được những sai sót có thể xẩy ra và nhắc nhở mọi người chấp hành tốt nội

quy, quy chế để tránh mắc phải sai sót.

 Có tinh thần trách nhiệm với những người xung quanh và với xã hội.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

 Hoàn toàn làm chủ bản thân ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống; luôn giữ được

thái độ cởi mở, vui vẻ, hợp tác với đồng nghiệp, với mọi người.

 Luôn đi đầu trong việc chấp hành tốt các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực

của đơn vị, tổ chức và xã hội.

 Dự đoán được những sai sót có thể xẩy ra và khuyên giải mọi người chấp hành tốt nội

quy, quy chế để tránh mắc phải sai sót.

 Hướng mọi người trong tổ chức hình thành nên sắc thái văn hoá mà ở đó mọi người

đều luôn ý thức 

Kỷ luật cá nhân (Self Discipline)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Khi kiểm tra kỷ kuật cá nhân, bạn hãy tự trả lời các câu hỏi sau:

Đã bao giờ mình quá nóng nảy hay chưa?

Đã bao giờ mình quá cẩu thả hay chưa?

Đã bao giờ mình thiếu ý thức trách nhiệm hay chưa?

Đã bao giờ mình vi phạm nội qui, qui chế hay chưa?

Đã bao giờ mình tự buông lỏng mình hay chưa?

Làm thế nào để luôn chấp hành tốt mọi nội qui, qui chế cũng như các chuẩn mực của tổ

chức và xã hội?

Làm thế nào để cùng với các thành viên trong tổ chức hình thành nên một văn hoá mà ở

đó mọi người tự giác tuân thủ mọi chủ trương, chính sách, nội qui, qui chế cũng như các

chuẩn mực trong cuộc sống?

Hướng dẫn thực hành:

Luôn học hỏi những người có tính kỷ luật cao, những người luôn nghiêm túc trong công

việc và trong quan hệ ứng xử

Nắm chắc nội qui, qui chế cũng như các chuẩn mực xã hội và tập cho mình thói quen

tuân thủ các qui định này

Luôn "tự soi mình" trước khi làm bất cứ việc gì, điều này sẽ giúp bạn loại bỏ được những

sai lầm có thể mắc phải. Cần phải luôn tâm niệm rằng thiếu ý thức kỷ luật là một hành

vi/tính cách xấu

Luôn tự rút ra bài học cho chính bản thân mình sau mỗi lần “vấp ngã” và luôn cố gắng

giữ mình để tránh phạm tiếp sai lầm khác

Luôn cố gắng làm gương cho người khác trong việc chấp hành kỷ luật cũng như ứng xử

Treo một "Giỏ đựng lỗi" ngay trước bàn làm việc để tự nhắc nhở mình về việc nâng cao ý

thức kỷ luật

3. Chương trình đào tạo

Kỷ luật cá nhân (Self Discipline)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
432
0 trang
0
437
0 trang
0
437
0 trang
0
824

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2986
1 tài liệu
0
681
6 tài liệu
0
2932
7 tài liệu
0
3236
8 tài liệu
0
4054

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
6 tài liệu
0
2986
09/10/2018
1 tài liệu
0
681
09/10/2018
6 tài liệu
0
2932
09/10/2018
7 tài liệu
0
3236
09/10/2018
8 tài liệu
0
4054