Tài liệu

D3 Tu Duong Ban Than

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. “

Tu dưỡng bản thân

” là gì?

Tìm kiếm thông tin phản hồi về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Tìm kiếm những thông tin về những chiến lược thích hợp nhất cho việc phát triển bản

thân.

Tìm kiếm những cơ hội cho sự phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Phản ứng tích cực khi nhận được những lời phê bình.

Nỗ lực học hỏi kinh nghiệm; biến những tình huống gay go thành những cơ hội để học

hỏi.

Tìm kiếm thông tin phản hồi về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

- Tìm knhững chiến lược thích hợp nhất cho việc phát triển bản thân.
- Tìm kiếm những cơ  hội cho sự  phát triển cá nhân và phát triển nghề
nghiệp.
- Phản ứng tích cực khi nhận được những lời phê bình.
- Nỗ lực học hỏi kinh nghiệm; biến những tình huống gay go thành những cơ
hội  để  học hỏi.m kiếm thông tin phản hồi về  những  điểm mạnh,  điểm yếu
của bản thân.
- Tìm kiếm những thông tin về  những chiến lược thích hợp nhất cho việc
phát triển bản thân.
- Tìm kiếm những cơ  hội cho sự  phát triển cá nhân và phát triển nghề
nghiệp.
- Phản ứng tícTìm kiếm thông tin phản hồi về những điểm mạnh, điểm yếu
của ân.

Tu dưỡng bản thân (Self Development)

1

D3- 

TU DƯỠNG BẢN THÂN

D3- 

TU DƯỠNG BẢN THÂN

background image

m khận được những lời phê bình.

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Tu dưỡng bản thân”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

-

 Tiếp thu những góp ý về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân liên quan đến sự phát
triển nghề nghiệp.

-

Nếu được khuyến khích, dám đảm nhận những công việc có thể tạo cơ hội để phát triển
năng lực cho  bản thân.

Cấp 2

Năng lực làm việc

-

Chủ động tìm kiếm những góp ý về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân từ những nguồn
khác nhau như: từ cấp trên, từ đồng nghiệp, từ các báo cáo của nhân viên cấp dưới, từ
phía khách hàng…

-

Sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ tạo điều kiện cho việc phát triển kỹ năng và năng
lực của bản thân.

-

Dành thời gian và nỗ lực để học hỏi, tạo dựng kiến thức cũng như các kỹ năng cho bản
thân.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

-

Luôn tìm cách để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của bản
thân.

-

Tìm kiếm và tham gia vào những công việc khó giúp  phát huy những điểm mạnh và
khắc phục những điểm yếu của bản thân.

-

Chú trọng đến việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm; coi những khó khăn và thất bại là
bài học cho mình.

-

Là tấm gương cho những người khác học hỏi, nâng cao năng lực và phát triển bản thân.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Chứng tỏ sự hiểu biết tường tận, sâu sắc về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và phát
huy tối đa những hiểu biết này như  khi bị rơi vào tình huống bất lợi mà vẫn có thể
kiềm chế tối đa điểm yếu, biến chúng thành điểm mạnh để vượt qua khó khăn.

-

Luôn tìm kiếm những thông tin góp ý phản hồi và cơ hội để nâng cao kỹ năng của
mình.

-

Thực hiện tất cả những việc cần thiết trong việc duy trì và tích luỹ những kiến thức và
kỹ năng hiện tại để đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng của môi trường.

Tuy nhiên, nếu bạn quá chú trọng đến việc phát triển những kỹ năng cho bản thân, bạn có thể

tự cho mình là trung tâm của sự chú ý, có thể làm người khác hoang mang do liên tục nỗ lực

để thay đổi và nâng cao năng lự

c.

Tu dưỡng bản thân (Self Development)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

Lần cuối cùng tôi xin ý kiến đóng góp của một đồng nghiệp là khi nào?

Tôi có thể thu thập những ý kiến phê bình và mang tính xây dựng từ ai?

Tôi phải làm thế nào đối với những thông tin phản hồi này?

Ngày hôm nay tôi đã học được những gì mới?

Tôi đã học được những kinh nghiệm gì từ sai lầm gần đây nhất của tôi?

Những cuộc thảo luận nào trước kia cần thiết cho công việc hiện nay của tôi?

Tôi có thể theo đuổi những cơ hội phát triển nghề nghiệp nào trong tình huống hiện tại

của tôi?

Liệu có những vấn đề khó khăn nào mà tôi đang né tránh không?

Cấp trên và đồng nghiệp của tôi sẽ khuyên tôi cần phải phát triển những kỹ năng nào?

Lần cuối cùng tôi cập nhật thông tin cho kế hoạch phát triển của tôi là khi nào?

   Hướng dẫn thực hành:

Sau mỗi sự cố gắng thành công hay không thành công, xác định xem bạn đã làm tốt

những gì và tại sao cũng như những gì bạn làm không tốt và tại sao.

Chủ trì những cuộc thảo luận sau mỗi dự án. Suy nghĩ về những việc cụ thể mà bạn có

thể làm khác đi để nâng cao kết quả của dự án. So sánh kết quả với những mong muốn,

dự định ban đầu.

Xác định những lĩnh vực mà bạn thành thạo hoặc còn yếu. Thu thập thông tin phản hồi về

điểm mạnh, điểm yếu của bạn từ cấp trên, đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. Thảo luận

với cấp trên của bạn về những thông tin phản hồi đó (xác định khoảng cách trong nhận

thức của bạn và cấp trên của bạn đối với năng lực của bạn; phối hợp các thông tin). Sau

đó, chọn ra 2-3 kỹ năng mà bạn muốn phát triển. Làm việc với cấp trên của bạn để xây

dựng một kế hoạch đào tạo. Đối với mỗi kỹ năng mà bạn muốn phát triển, chọn một hoặc

nhiều hơn nữa những hoạt động phát triển đã được xây dựng mang tính chất gợi ý trong

mỗi kỹ năng đó. Trong khi thực hiện những hoạt động này, thu thập thông tin phản hồi từ

cấp trên, đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới về những vấn đề sau: (a) hiệu quả của dự án

(bạn đã làm tốt những gì? Bạn có thể phát triển những gì?); (b) quan sát sự tiến bộ của

những năng lực đặc biệt và (c) mức độ cởi mở của bạn đối với những thông tin phản hồi.

Tu dưỡng bản thân (Self Development)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
455
0 trang
0
474
0 trang
0
475
0 trang
0
943

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
828
8 tài liệu
0
4843
1 tài liệu
0
826
7 tài liệu
0
4024
6 tài liệu
0
3597

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
1 tài liệu
0
828
17/09/2018
8 tài liệu
0
4843
17/09/2018
1 tài liệu
0
826
17/09/2018
7 tài liệu
0
4024
17/09/2018
6 tài liệu
0
3597