Tài liệu

Cong viec dau tien ( First Job )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC 
DOANH NGHIỆP VIỆT
                                                 

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài 

Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 –
Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

First Job

Stt English

VietNamese

01

How has your education prepared you 

for this position?

02

Which courses that you took will 

contribute the most to your effective 
performance in this job?

03

What was the single most important 
lesson that you have learned in 

school?

04

What do you like the most about the 

career that you're seeking?

05

What do you like the least about the 

career that you're seeking?

06

Why did you choose the college that 

you attended?

07

Why did you select the major that you

that you selected?

08

Tell us about your extra-curricular 

activities in school?

09

What aspects of your education will 

assist you in the job that you are 
seeking?

10

How will your degree help you succeed
in the job that you are interviewing 

for?

11

If we were to ask your professors 

what single quality that you possess is
the most outstanding, what would 

they say?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5891
23/09/2018
4 tài liệu
0
2376
23/09/2018
10 tài liệu
0
6496