Tài liệu

Classification Gian cach vua

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

PHƯƠNG PHÁP PHÂN NHÓM TRONG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

QH1

QH2

QH1

QH2

QH3

QH2

QH3

QH2

A

LĐPT: 

Công việc chỉ đòi hỏi tốt nghiệp THCS và 

được chỉ dẫn

G1      

(1,0)

B

Sơ cấp: 

Công việc liên quan đến việc sử 

dụng máy móc, thiết bị đơn giản hoặc  đòi hỏi 
đào tạo nghề sơ cấp (3-6 tháng)

G2 

(1,15)

G3 (1,3)

G4 (1.5)

C

Trung cấp

Công việc đòi hỏi sự thuần thục 

về quy trình hoặc hệ thống và/hoặc sử dụng 
các thiết bị chuyên dụng

G4 (1.5) G5 (1.75) G6 (2,0)

G7    

(2.3)

D

Nâng cao (CĐ):

 Công việc đòi hỏi các kỹ 

năng chuyên môn hóa, có thể có được từ kinh 
nghiệm hoặc đào tạo chuyên nghiệp 

G6 (2)

G7 (2.3)

G8 

(2.64)

G9 (3,0)

G10 

(3.45)

G11 (4.0)

G12 (4.6)

E

Chuyên nghiệp (ĐH): 

Công việc đòi hỏi sự 

hiểu biết về các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học 
hoặc chuên sâu, thường đòi hỏi có bằng cấp 
chuyên môn hoặc kinh nghiệm qua sự hiểu 
biết chi tiết các hoạt động hoặc quy trình

G10 

(3.45)

G11 

(4.0)

G12 (4.6) G13 (5.3)

G14 (6,0)

G15 (7.0)

F

Chuyên gia/SĐH: Công việc đòi hỏi sự 
hiểu biết chuyên sâu về các lĩnh vực kỹ 
thuật, khoa học hoặc quản lý, thường đòi 
hỏi có bằng cấp chuyên môn cao hoặc 
kinh nghiệm nhiều năm (5-10) năm

G12 

(4.6)

G13 

(5.3)

G14 (6,0) G15 (7.0)

G16 (8.0)

G17 (9.3)

QH1

Kiến thức, kỹ năng chuyên môn

Cần phép xã giao cơ bản và hiệu quả khi làm việc với người khác

Quản lý một bộ phận  với các 

hoạt động và mục tiêu đa dạng 

HOẶC hướng dẫn  một bộ phận 

chức năng quan trọng, và có ảnh 

hưởng lớn đến TC

Quản lý một đơn vị trọng yếu có 

các chức năng tương đối đa 

dạng HOẶC chỉ đạo một hoặc 

một số các chức năng mà có ảnh 

hưởng lớn đến toàn bộ hoặc gần 

như toàn bộ tổ chức.

M3

Thưc hiện một nhiệm vụ 

hoặc một số nhiệm vụ 

rất cụ thể và không liên 
quan đế công việc giám 

sát người khác

Thực hiện các nhiệm vụ phức tạp 

đòi hỏi phải hiểu rõ mối quan hệ với 

các công việc của người khác, 

VÀ/HOẶC là giám sát, phụ trách 

trực tiếp các hoạt động của một 

nhóm/tổ.

M0

M1

M2

background image

QH2

QH3

© Ngô Quý Nhâm - Mobile: 0904063835 - Email: quynham@gmail.com

Kỹ năng nhân sự ở cấp độ này cần cho các vị trí công việc trong đó yêu cầu người thực hiện phải có khả năng hiểu rõ người khác và tạo ảnh hưởng đến người khác.

Cấp độ  cần đối với những vị trí trong đó các kỹ năng  hiểu rõ và động viên, khuyến khích người khác mang tính dài hạn, giải quyết xung đột  cũng như thương lượng, 
đàm phán.

background image

QH3

QH2

QH3

G16 (8.0)

G18(10.7)

G20(14.0)

M4

Chịu trách nhiệm xây dựng và 

thiện hiện mục tiêu  và chiến 

lượ của công ty; Các quyết 

định có ảnh hưởng đến toàn 

bộ tổ chức

Cần phép xã giao cơ bản và hiệu quả khi làm việc với người khác

Quản lý một đơn vị trọng yếu có 

các chức năng tương đối đa 

dạng HOẶC chỉ đạo một hoặc 

một số các chức năng mà có ảnh 

hưởng lớn đến toàn bộ hoặc gần 

như toàn bộ tổ chức.

M3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
4982
2 tài liệu
0
1360
4 tài liệu
0
2629
4 tài liệu
0
2342

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
7 tài liệu
0
4982
17/01/2019
2 tài liệu
0
1360
17/01/2019
4 tài liệu
0
2629
17/01/2019
4 tài liệu
0
2342