Tài liệu

Chuong 8 Cac thu tuc ve luong

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁC THỦ TỤC VỀ TIỀN LƯƠNG

Điều 18: Kỳ trả lương: 

   Công ty trả lương cho CBCNV ít nhất một lần/tháng   vào các ngày từ mồng 2 đến

mồng 10 của tháng sau, đối với các phòng ban, bộ phận gián tiếp công ty trả trực tiếp.

Đối với các tổ đội công ty sẽ thanh toán cho các tổ trưởng, tổ trưởng có trách nhiệm

thanh toán cho anh em nhưng tất cả các cán bộ công nhân viên phải trực tiếp nhận lương

hoặc ủy quyền phải có giấy tờ và ký vào bảng/phiếu lương. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1481
18/09/2018
5 tài liệu
0
2593
18/09/2018
3 tài liệu
0
1437
18/09/2018
10 tài liệu
0
4438
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2393
18/09/2018
5 tài liệu
0
2322
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
4 tài liệu
0
2284
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
6465
18/09/2018
10 tài liệu
0
4179
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
6109