Tài liệu

Chinh Truc Dang Tin Cay

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. 

Thế nào là 

“chính trực và đáng tin cậy”

?

 Trung thành với những giá trị cốt lõi trong cả những giai đoạn khó khăn.

 Thẳng thắn, thành thật và được mọi người tin cậy.

 Không trình bày sai lệch các thông tin hoặc lừa dối người khác để bảo vệ cá nhân.

 Công bằng, không có thành kiến trong cách xử sự với người khác.

 Đảm bảo tính bảo mật của thông tin.

Chính trực và đáng tin cậy (Trust & Integrity)

1

C2- 

CHÍNH TRỰC VÀ ĐÁNG TIN CẬY

C2- 

CHÍNH TRỰC VÀ ĐÁNG TIN CẬY

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

Chính trực và đáng tin cậy

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Chứng tỏ được sự chính trực của bản thân trong mối quan hệ với những người xung
quanh. 

-

Đưa tin chính xác và bộc lộ bản thân một cách trung thực. 

-

Xử lý các thông tin bí mật và nhạy cảm một cách hợp lý. 

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

-

Được mọi người đánh giá là một người thẳng thắn, đáng tin cậy, công bằng và vô tư.

-

Đưa tin chính xác và bộc lộ bản thân một cách trung thực. (Như cấp 1)

-

Giữ được bí mật ngay cả trong trường hợp bị ép buộc phải nói.

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Luôn tôn trọng những giá trị đạo đức cốt lõi trong cả thời điểm khó khăn lẫn thuận lợi
của FPT. Luôn thẳng thắn và công bằng trong mối quan hệ với những người xung
quanh, luôn đưa ra những nhận xét khách quan và có những đánh giá công bằng với tất
cả mọi người.

-

Nhận định chính xác về đối tượng mà mình có thể chia sẻ thông tin khi mức độ bảo
mật thông tin đó không rõ ràng.

-

Thận trọng trong khi nói chuyện với người ngoài về những thông tin trong công ty.

-

Luôn giữ được phẩm chẩt chính trực khi ở bất kỳ vị trí nào trong FPT.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Luôn duy trì được những nguyên tắc và giá trị đạo đức cao nhất và hành động nhất
quán theo những giá trị đó ngay cả khi gặp phải sự phản đối. Tuyệt  đối công bằng
trong mối quan hệ với những người khác và trong quá trình làm việc ở công ty.

-

Nhận định chính xác về đối tượng mà mình có thể chia sẻ thông tin khi mức độ bảo
mật thông tin đó không rõ ràng. (Như cấp 3)

-

Thận trọng trong khi nói chuyện với người ngoài về những thông tin trong công ty.
(Như cấp 3)

-

Là hình mẫu trong công ty về sự chính trực và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, mẫu người này có gây ra những xung đột về niềm tin cá nhân hay giá trị đạo đức

khi không thích hợp; bị coi là bướng bỉnh và không nhạy cảm với những hoàn cảnh yêu cầu

phải tuỳ cơ ứng biến; luôn làm cho mọi vấn đề trở thành một cuộc tranh luận về đạo đức; luôn

tự cho mình là đúng; quá cứng nhắc khi hoàn cảnh thực tế đòi hỏi cần thay đổi; đề cao sự cởi

mở và trung thực đến mức làm hỏng mối quan hệ và dẫn đến sự xa cách với mọi người.

Chính trực và đáng tin cậy (Trust & Integrity)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

 Tôi đang áp dụng những giá trị kinh doanh cốt lõi nào vào công việc của tôi?

 Tôi hành động như thế nào mà có thể bị hiểu là có thành kiến hay thiên vị ai đó?

 Tôi phải làm gì để đảm bảo sự nhất quán trong hành động và lời nói của tôi?

 Tính hiện thực của những cam kết và lời hứa của tôi như thế nào?

 Tôi sẽ nhìn nhận, đánh giá tình huống này như thế nào nếu tôi ở vị trí của họ?

 Tôi phản ứng như thế nào khi phải đối mặt với những sai sót thuộc phạm vi trách nhiệm 

của tôi?

 Tôi phải làm như thế nào để đảm bảo rằng đồng nghiệp của tôi cảm nhận được sự tín nhiệm

của tôi đối với những đóng góp của họ?

 Tôi có nên hỏi thông tin mà tôi đang tìm hiểu không, khi tôi biết tôi sẽ không làm việc với 

công ty này nữa?

Hướng dẫn thực hành:

 Trao đổi với một đồng nghiệp chính trực và có độ tin cậy cao về những tình huống xung 

đột về lợi ích trong cuộc sống và trong công việc kinh doanh. Thảo luận và học hỏi cách 

suy nghĩ và giải quyết vấn đề trong những tình huống như vậy của người đó. Suy nghĩ xem 

bạn đã giải quyết những tình huống tuơng tự như thế nào và sau cuộc thảo luận đó, nếu lại 

gặp phải những tình huống đó, bạn sẽ giải quyết như thế nào.

 Đề nghị cấp trên của bạn chủ trì một cuộc thảo luận trong cuộc họp nhân viên về một tình 

huống thực tế hoặc giả định bao gồm những vấn đề về sự chính trực và đáng tin cậy. Thảo 

luận về sự phức tạp, khó khăn và kết quả của những cuộc thảo luận như vậy để duy trì nhận

thức và nêu lên những thường gặp ngẫu nhiên liên quan đến sự chính trực và lòng tin.

Chính trực và đáng tin cậy (Trust & Integrity)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực sáng tạo của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
512
0 trang
0
497
0 trang
0
622
0 trang
0
949

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2859
1 tài liệu
0
826
8 tài liệu
0
4838
1 tài liệu
0
826
7 tài liệu
0
4023

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2859
17/09/2018
1 tài liệu
0
826
17/09/2018
8 tài liệu
0
4838
17/09/2018
1 tài liệu
0
826
17/09/2018
7 tài liệu
0
4023