CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH VỐN TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

04:50 10/21/2020

Khóa huấn luyện FTA - Finance giải pháp giúp cộng đồng doanh nghiệp khai thác cơ hội từ hiệp định CPTPP và EVFTA để dẫn đầu chuỗi cung ứng nội tiêu và chuỗi cung ứng Quốc tế.  

Khoá huấn luyện Chiến Lược Tài chính trong trạng thái bình thường mới 

Mục đích Khoá huấn luyện Chiến Lược Tài chính trong trạng thái bình thường mới nhằm:

Cung cấp, huấn luyện cho doanh nghiệp những kiến thức có thể tận dụng tối đa Hiệp định EVFTA để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Đánh giá và phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA để doanh nghiệp Việt chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực tham gia mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Kiến thức kinh điển về vốn và tài chính cho doanh nghiệp vừa và lớn - Dẫn đầu chuỗi cung ứng nội tiêu và chuỗi cung ứng Quốc tế.

Chương trình hướng tới những doanh nghiệp vừa và lớn, các nhà đầu tư còn đang thiếu kiến thức về vốn và tài chính doanh nghiệp, chưa hiểu và tận dụng được các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).  

Khóa huấn luyện cung cấp cho Doanh nghiệp các giải pháp

Chuyển hóa hiệu quả nhất cơ hội từ hiệp định EVFTA

 Tận dụng cơ hội đón dòng vốn FDI

 Số hóa hoạt động quản trị tài chính

 Sở hữu hệ sinh thái số (B2B-B2C Marketplace, P2P lending, Fintech, Ngân hàng số)

Kết nối mạng lưới SME Việt Nam (Hệ thống doanh nghiệp phụ trợ) thuộc VINASMEc lập quyền SHT

Đặc biệt, khóa huấn luyện cung cấp gói giải pháp COACHING 1:1 tư vấn trực tiếp về vấn đề chiến lược huy động và sử dụng vốn trong doanh nghiệp bởi Chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam - Nguyễn Kim Hùng 

Nội dung khóa huấn luyện

Phần 1: Tổng quan tư duy về vốn

- Cơ chế vận hành của thị trường vốn sơ cấp và thú cấp thị trường vốn và thị trường tiền tệ

- Cơ hội thách thức cho doanh nghiệp khi gia nhập các hiệp định FTA

- 6 giai đoạn phát triển tất yếu của doanh nghiệp

- Ứng với mỗi giai đoạn cần xây dựng cấu trúc nguồn vốn như thế nào?

- Ứng với mỗi cấu trúc vốn nên sử dụng nguồn vốn nào cho hiệu quả.

Phần 2: Hoạch định và triển khai Chiến lược vốn

- Chiến lược Cổ Đông (Vốn chủ sở hữu)

- Bệ phóng doanh thu (Hệ số đòn bẩy)

- Chuỗi giá trị toàn cầu tỷ đô (Huy động vốn toàn cầu_

-  Mua bán Sáp nhập (xác thối bán rất đắt cho bầy kền kền)

 - Capital Sharing Economy 4.0 (P2P Lending, Crowdfunding)

Phần 3: Quản trị vốn hiệu quả

- Quản trị và tối ưu nguồn vốn theo các chỉ số để thoát khỏi cảnh “khổ chủ”

- Phương pháp đầu tư tài sản hàng chục tỷ đồng mà không lo bị GÃY dòng  tiền.

Phần 4:  VERCO Luxury Community ACTION

-  Cộng đồng doanh nhân VERCO hành động

Phần 5:  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước

-  Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở trong và ngoài nước

-  Đăng ký xác lập quyền SHTT ở trong nước

-  Đăng ký  xác lập quyền SHTT ở ngoài nước thông qua các hệ thống đăng ký quốc tế

-  Những điểm cần lưu ý khi đăng ký quyền SHTT ở nước ngoài

 

Tìm hiểu thêm về khóa huấn luyện tại: https://edu.verco.vn/fta-finance

Đăng ký để trở thành học viên của khóa học tại đây

 

Bình luận