Chìa Khoá Tài Chính Doanh Nghiệp- Nâng tầm doanh nghiệp Việt

09:49 08/12/2019

Khoá huấn luyện Chìa Khoá Tài Chính Doanh Nghiệp ngày 09,10,11/08/2019 với hơn 100 học viên đồng hành với VERCO trong 3 ngày học.

Khóa huấn luyện bao gồm các nội dung chính:

1. Nguyên lý kế toán căn bản 

Cách lập và sử dụng báo cáo tài chính vào những mục đích cụ thể như huy động vốn ngắn, trung và dài hạn.

2. Lập báo cáo tài chính 

Phân tích báo cáo tài chính và kiểm soát các chỉ số tài chính (Khả năng thanh khoản, Cơ cấu vốn và hiệu quả sử dụng vốn, Vòng quay, Khả năng sinh lời…) đảm bảo ‘’cân đối’’ nguồn vốn theo từng chu kỳ phát triển của doanh nghiệp.

3. Phân tích báo cáo tài chính 

Cách xây dựng chiến lược về sử dụng vốn theo mục đích (Quản trị, Vay Ngân hàng, Gọi vốn từ cổ đông, IPO…)

4. Sử dụng vốn 

Cách xây dựng chiến lược để đầu tư tài chính (Ngân hàng, Vàng, Cổ phiếu, Trái phiếu…).

5. Đầu tư tài chính 

Bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia tài chính.

Sau khi tham dự khóa huấn luyện này các chủ doanh nghiệp sẽ nắm vững các kiến thức về tài chính kế toán để kiểm soát tài chính doanh nghiệp bài bản.
Chương trình được Công ty cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt ( VERCO) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ( VINASME) cùng tổ chức nhằm giúp đỡ, đào tạo kiến thức là chủ và xây dựng doanh nghiệp khoa học, bài bản và bền vững. Khóa huấn luyện sẽ được diễn ra 2 tháng/ khóa.
Xem thông tin tại đây
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười
 
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Bình luận