Tài liệu

Cẩm nang tuyển dụng các vị trí kế toán

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MỤC TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng phải được xác định là công việc KHÓ KHĂN, MẤT THỜI GIAN, nhưng
là CỰC KỲ QUAN TRỌNG đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Hãy dành 1 buổi để thực hiện 9 nội dung công việc sau đây giúp cho việc tuyển dụng
nhanh chóng, dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao:

1. Xác định Công việc được giao
2. Viết Bảng mô tả công việc
3. Lập Bảng tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên (Phù hợp tiêu chí nhân viên của DN

và 2 mục trên)

4. Quy trình phỏng vấn, bài test
5. Chính sách lương, thưởng
6. Kế hoạch Đào tạo sau khi vào làm việc
7. Đánh giá sau khi đã vào làm việc, thời gian đánh giá, xử lý sau đánh giá (KPI)

Ghi chú: Tùy theo nhu cầu mà áp dụng một số hoặc tất cả các nội dung trên, tuy nhiên
phải có mục 1-2-3-5

Trang 1 of 7

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1.

 

Công việc được giao?

Vị trí công việc giao cho người được tuyển dụng là gì?

Vị trí

Yes/No

Kế toán trưởng

 

Kế toán tổng hợp

 

Kế toán viên (Ghi rõ phần hành)

 

Kế toán thuế

 

Kế toán nội bộ

 

Nhiệm vụ chung

Kế toán trưởng

Đôn đốc
Giám sát
Kiểm tra
Chịu trách nhiệm chung về báo cáo

Kế toán viên

Lập chứng từ kế toán phát sinh phần hành được 
giao
Nhập dữ liệu vào phần mềm
Hạch toán kế toán phần hành đã nhập
Chịu trách nhiệm trên số liệu đã thực hiện

Nhiệm vụ chi tiết
Tùy theo từng cách bố trí mô hình kế toán tài chính mà có nhiệm vụ chi tiết phù hợp

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC MẪU

Thông tin chung

Thông tin bổ sung theo đối tượng

Vị trí/Chức vụ

Sản phẩm

Bộ phận/Phòng ban

Đối tượng KH

Trưởng nhóm

Phương thức làm 
việc

Trưởng phòng

Địa điểm

Giám đốc

Thời gian

1. Mục tiêu của Vai trò/Công việc
-

Đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện đầy đủ và tính chính xác cao.

-

Đáp ứng được nhu cầu về báo cáo cho cấp quản lý.

-

Cung cấp, giải trình đầy đủ cho các đối tượng bên ngoài
 

Trang 2 of 7

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

2.  Nhiệm vụ của Vai trò/ Công việc cụ thể

Time

D

W M Q Y

a

Thực hiện chức năng hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh

-
-
-
-
-

b

Thực hiện kiểm tra và rà soát lại nghiệp vụ phát sinh từ thực tế 
chứng từ và Phần mềm Nexsoft

-
-
-
c

Theo dõi - Đối chiếu công nợ Khách hàng

-

-

d Theo dõi hàng hóa – Kiểm tra Nhập xuất tồn
-

-

-

e

Tính lương – Duyệt bảng lương

-
-
f

Hoàn tất sổ sách kế toán

-
-
-

3. KPI của Vai trò/Công việc

Mức độ

-

Hoàn thành đúng

Áp dụng

-

Đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh

Áp dụng

-

Tác phong chuyên nghiệp

Áp dụng

-

Mức hài long của cấp trên

=>8/10

Trang 3 of 7

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1283
IT
3 tài liệu
0
1506
8 tài liệu
0
4891
10 tài liệu
0
6326
5 tài liệu
0
2324
2 tài liệu
0
1055
6 tài liệu
0
2645
2 tài liệu
0
1095
1 tài liệu
0
725

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1283
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1506
23/09/2018
8 tài liệu
0
4891
23/09/2018
10 tài liệu
0
6326
23/09/2018
5 tài liệu
0
2324
23/09/2018
2 tài liệu
0
1055
23/09/2018
6 tài liệu
0
2645
23/09/2018
2 tài liệu
0
1095
23/09/2018
1 tài liệu
0
725