Tài liệu

Các giá trị tính cách mà doanh nghiệp hướng tới

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Phụ lục các giá trị tính cách mà DN hướng tới

Phụ lục số 2

DANH MỤC CÁC GIÁ TRỊ TÍNH CÁCH MÀ DN HƯỚNG TỚI

Stt

Tính cách

Đặc điểm

Ghi chú

Tinh thần tập thể
Nhiệt tình trong công việc

+ Chú trọng đến người lao động.
+ Tạo ra sự lôi cuốn trong công việc.
+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
tinh thần làm chủ.
+ Hành động có ý thức và tự giác.
+ Có khả năng ứng phó sức ép cạnh 
tranh và sự thay đổi của thị trường.
+ Có khả năng tự quản lý bản thân.

Chia sẻ công việc, mục tiêu, 
tri thức … chia sẻ mục tiêu, 
chia sẻ công việc (qua thảo 
luận), chia sẻ cách làm việc 
(qua ứng xử), chia sẻ cảm 
nhận (tình cảm).
Tính sáng tạo

+ Nhân cách cởi mở
+ Hoài bảo lớn
+ Thích những thử thách mới
+ Triết lý hãy sáng tạo ra tương la\i
+ Tìm cách thay đổi thật độc đáo

Làm việc chuyên nghiệp
Tinh thần hợp tác, đồng đội, 
đoàn kết

Một yếu tố để tạo nên MISA là 
Tinh thần tập thể, làm việc hợp 
tác, tương trợ lẫn nhau là những 
đức tính vô cùng cần thiết và quý 
báu để tiến đến sự thành công, do 
vậy mọi nhân viên đều phải đoàn 
kết, giúp đỡ đồng nghiệp của 
mình như Phòng Hành chính, nơi 
họ đáp ứng mọi yêu cầu của các 
phòng ban khác. Yếu tố trách 
nhiệm là cần có nhưng hơn cả là 
tinh thần hợp tác, tương trợ từ 
việc gửi các thông tin của công ty
cho nhân viên đến việc mua sắm, 
cung cấp các thiết bị máy móc, 
chuẩn bị chỗ làm việc cho nhân 
viên mới…Rồi phòng kế toán, 
phòng kinh doanh, phòng đối 
ngoại và phòng tư vấn. Mỗi 

Version 1.0-2005

Page 1 of 4

background image

Phụ lục các giá trị tính cách mà DN hướng tới

người, mỗi phòng một công việc 
riêng, nhưng tất cả đều vì mục 
tiêu làm sao để ra được sản phẩm 
phần mềm tốt, sản phẩm được 
quảng bá rộng rãi, khách hàng 
đến với MISA ngày càng đông và
tựu chung lại là làm cho Công ty 
MISA ngày càng phát triển

Tinh thần học hỏi, cầu tiến
Trách nhiệm công việc
Uy tín kinh doanh
Sự giúp đỡ lẫn nhau

MISA là một gia đình lớn, một 
người ốm cả Công ty kéo nhau đi 
thăm, rồi những Email gửi đến 
địa chỉ Everyone mời thưởng 
thức hương vị quê hương từ 
những miền khác nhau. Những 
lời chúc, những bức ảnh hài hước 
miêu tả về tình yêu đôi lứa đến 
hình…đầu lâu người được gửi 
khắp công ty. Họ còn trẻ nên sự 
nghịch ngợm ấy âu cũng là hiển 
nhiên. Nhưng trên hết, họ vẫn tôn
trọng nhau trên tinh thần đồng 
nghiệp. Họ là đồng nghiệp trong 
cơ quan, là đồng đội trên sân 
bóng và là dàn đồng ca trên sân 
khấu. Những buổi tiệc mừng ngày
Quốc tế phụ nữ, những bông hoa 
hồng các chàng trai trong công ty 
thay nhau tặng giới nữ, tất cả 
khiến họ xích lại gần nhau hơn. 

Kêt quả công việc

+ Phong cách chỉ đạo mạnh của lãnh
đạo.
+ Kết quả lao động đánh giá thông 
qua sản phẩm hữu hình, định lượng
+ Sự hăng hái là yếu tố quan trọng
+ Cần người chuyên cần
+ Coi trọng nhân viên nhiều sáng 
kiến
+ Mức tiêu chuẩn hoá công việc có 
thể thấp
+ Kỹ năng công việc phải cao

Version 1.0-2005

Page 2 of 4

background image

Phụ lục các giá trị tính cách mà DN hướng tới

Sự trung thành
Trung thực
Tính kỹ luật cao, tuân thủ

a>Đặc điểm:
+ Phải tạo ra một hệ thống quy trình
+ Môi trường rủi ro hoạt động thấp.
+ Không cần phản ứng nhanh nhiều.
+ Nhân viên hầu như thực hiện theo 
các quy trình định sẵn.
+ Mưc phản hồi công việc ít.+
+ Điểm mạnh là có hiệu lực cao khi  
xử lý công việc trong môi trường ổn 
định.

b>Hạn chế:
+ Không có khả năng thích ứng
+ Ứng nhắc
+ Thiếu hoài bão
+ Thiếu sáng tạo

Phong cách làm việc chuyên 
nghiệp.
Tự giác, tự chủ. Độc lập
Chú trọng 
Tính chú trọng chi tiết, cẩn 
thận, quan tâm về chất lượng

a> đặc đỉêm
+ Nhân viên phải có chuyên môn.
+ Có khả năng hợp tác
+ Khả năng chịu áp lực cao từ 
những quyết định.
+ Tính tỷ mỷ, cẩn thận.
+ Có thể tạo đột phá về mặt chất 
lượng

b>Hạn chế:
+ Phản ứng chậm.

Tính cách ưa mạo hiểm, linh 
động

a> đặc điểm:
+ Thích hợp trong tổ chức năng 
động
+ hay thay đổi
+ cần phải có phản ứng nhanh,
+ môi trường hoạt động không ổn 
định
+ Cần sự quyết đoán.
+ Thích hợp cho những công ty như 
mỹ phẩm, quảng cáo, điện tử

b> Hạn chế: Thíêu khả năng hợp 
tác, năng suất cá nhân cao nhưng 

Version 1.0-2005

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6056
10 tài liệu
0
7623
4 tài liệu
0
3139
4 tài liệu
0
3063
6 tài liệu
0
2161
9 tài liệu
0
6181
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6056
12/09/2018
10 tài liệu
0
7623
12/09/2018
4 tài liệu
0
3139
12/09/2018
4 tài liệu
0
3063
12/09/2018
6 tài liệu
0
2161
12/09/2018
9 tài liệu
0
6181
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161