Tài liệu

Các công cụ PCCC

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ PCCC THƯỜNG DÙNG VÀ CÁCH SD

Stt

Tên dụng cụ PCCC

Miêu tả

Công dụng

Cách sử dụng (tóm tắt)

1

Còi báo động

Có vòng tròn màu đỏ ở các góc 

xưởng

Báo động khi có sự cố 

xảy ra

Aán còi vào trong, xoay theo bên phải

2

Kẻng

Báo động khi có sự cố 

xảy ra

Dùng thanh sắt đánh vào kẻng.

3

Bình PCCC

Gồm các loại bình loại nhỏ, bình lớn 

T35

Chữa cháy bằng khí 

CO2, bằng bột

Tháo chốt bình, hướng vòi vào đám cháy, 

bóp cần đều đặn.

4

Vòi rồng cứu hỏa

Máy bơm, có vòi rồng

Chữa cháy bằng nước

Ráp các vòi lại với nhau, ráp vòi vào máy 

bơm, nổ máy bơm, hướng vòi vào đám cháy

5

Thang

Cứu người, tài sản

Để thang vào khu vực an toàn, leo lên khu 

vực cần hỗ trợ

6

Câu liêm

Có liềm gắn vào một cây dài 

Dùng để ngắt dây 

điện, nguồn gây cháy

Dùng câu liêm ngắt dây điện ra khỏi người 

bị nạn

7

Bao bố

Bao tải loại lớn

Dập lửa bằng bao bo

Dùng bao bố dấp nước và trùm vào đám 

cháy

8

Xô nước

Dùng nước dập tắt 

đám cháy

Múc nước, đổ vào đám cháy.

9

Phi cát + xẻng

Dùng cát hất vào đám 

cháy

Dùng xẻng, xúc cát hát vào đám cháy (đám 

cháy nhỏ)

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2748
1 tài liệu
0
811
10 tài liệu
0
6366
3 tài liệu
0
1971
1 tài liệu
0
797
1 tài liệu
0
728
3 tài liệu
0
2359
1 tài liệu
0
3379
2 tài liệu
0
2070
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
771

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2748
22/09/2018
1 tài liệu
0
811
26/09/2018
10 tài liệu
0
6366
26/09/2018
3 tài liệu
0
1971
26/09/2018
1 tài liệu
0
797
26/09/2018
1 tài liệu
0
728
26/09/2018
3 tài liệu
0
2359
26/09/2018
1 tài liệu
0
3379
26/09/2018
2 tài liệu
0
2070
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
771