Tài liệu

Cac cau hoi ket thuc phong van ( Closing )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Các câu hỏi kết thúc phỏng vấn tuyển dụng (

Interview Closing)

Stt English

VietNamese

01

Do you have anything to add?
Summarize by emphasizing your 

qualifications as they apply to this 
job.  Also, cover anything that you 

missed from your opening

Bạn có còn muốn nói gì nữa không?

02

Is there anything you’d like to 

address?

Đó có phải tất cả những gì bạn muốn 

nói ?

03

Have we missed something that you’d 

like to add?

Chúng tôi có quên điều gì không nhỉ?

04

Is there anything else?

Có còn gì nữa không bạn ?

05

Is there anything you would like to 

add?

Bạn có còn gì để nói không ?

06

Do you have any questions?

Bạn có câu hỏi nào không?

07

Do you have any closing comments?

Bạn có lưu ý nào trước khi kết thúc 

không ?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5553
23/09/2018
4 tài liệu
0
2233
23/09/2018
10 tài liệu
0
6041