Tài liệu

Cac cau hoi dong co ( Motivation )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Các câu hỏi kết thúc phỏng vấn động cơ (

Motivation)

Entry Level

Stt English

VietNamese

01

How do you motivate yourself?

02

How do you motivate yourself to 
complete unpleasant assignments?

03

Give us an example of your motivation
in the work environment.

04

How do you remain motivated on the 
job?

05

What motivates you?

Advanced

Stt English

VietNamese

01

What motivational techniques do you 

use with your work unit?

02

What can a supervisor do to enhance 

an employee’s job and the employee’s
motivation?

03

What motivates employees?

04

Name some of the ways that a 
supervisor can demotivate staff.

05

What are some of the ways in which a 
supervisor can motivate staff?

06

Tell us about a situation where you 
motivated your staff to extraordinary 

accomplishments.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5862
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368
23/09/2018
10 tài liệu
0
6454