Tài liệu

C4 XayDungTinhThanDongDoi

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

1. “

Xây dựng tinh thần đồng đội

” là gì?

Xây dựng mục tiêu và nhiệm vụ của nhóm

Chia sẻ thắng lợi và thành công với các thành viên trong nhóm

Tạo cho mỗi thành viên niềm tự hào rằng mình là thành viên của nhóm và thúc đẩy nhóm

hướng tới việc hoàn thành mục tiêu

Làm cho mỗi thành viên cảm thấy rằng công việc của anh ta/cô ta là rất quan trọng đối

với thành công của nhóm

Làm cho mỗi thành viên hiểu rằng sự thành công của nhóm phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi

cá nhân

Khuyến khích các thành viên trong nhóm hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau

Xây dựng tinh thần đồng đội (Team Spirit Building)

1

C4 - 

XÂY DỰNG TINH THẦN ĐỒNG

 

ĐỘI

C4 - 

XÂY DỰNG TINH THẦN ĐỒNG

 

ĐỘI

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Xây dựng tinh thần đồng đội”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

 Nhiệt tình với nhóm và công việc của nhóm.  
 Là nhân tố tích cực tạo nên thành công của nhóm và tập trung vào việc đạt được mục

tiêu cho cả nhóm.

 Tôn trọng và giúp đỡ các thành viên khác của nhóm.

Cấp 2

Năng lực làm việc

   Động viên, cổ vũ các thành viên của nhóm và tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong

nhóm.

 Tham gia tích cực vào việc phát triển các mục tiêu của nhóm
 Chủ động giúp đỡ các thành viên khác của nhóm. Khuyến khích các thành viên trong

nhóm tôn trọng lẫn nhau.

 Có khả năng lãnh đạo hoặc là nhân tố tích cực trong nhóm, tuỳ thuộc vào nhiệm vụ

trước mắt và yêu cầu chung của cá nhóm.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

 Làm cho mọi người trong đơn vị của mình cảm thấy họ là một phần trong nhóm và tạo

được tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Chú trọng đến thành công và chia sẻ niềm tin vào
thành công đó với tất cá các nhóm.

 Làm cho các nhóm tham gia vào việc phát triển các mục tiêu , đưa ra thứ tự ưu tiên

thực hiện công việc của nhóm mình; thậm chí làm cho các nhóm tự đưa ra quyết định
khi thấy phù hợp

 Đảm bảo rằng tất cả các nhóm nắm bắt được đầy đủ sứ mệnh, các mục tiêu, cũng như

thứ tự ưu tiên thực hiện công việc của nhóm

 Làm cho các nhóm hiểu được tầm quan trọng của những đóng góp của họ và các nỗ

lực, cống hiến của họ luôn được ghi nhận và đánh giá cao

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

 Phát triển các nhóm làm việc hiệu quả trong toàn tổ chức, tạo được cảm hứng thành

công và tổ chức kỷ niệm các các thành công đó

 Tạo ra tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết cao giữa các nhóm khác nhau.
 Xây dựng các nhóm có tinh thần phấn đấu cao trong toàn tổ chức mà không có sự ngăn

cách giữa các nhóm (nghĩa là không có thái độ/tư tưởng cục bộ chỉ lo lợi ích cho riêng
nhóm mình)

 Tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận và tinh thần hợp tác cao để đạt được các mục tiêu của

Công ty.

Tuy nhiên, quá chú trọng vào việc xây dựng tinh thần làm việc của nhóm có thể khiến quá

trình ra quyết định bị chậm trễ do mất thời gian lấy ý kiến và thông báo được tất cả thông tin

cho các thành viên trong nhóm; không có vai trò lãnh đạo chi phối trong giai đoạn khó khăn

của nhóm; quá chú trọng vào việc tránh gây tổn thương đến bất kỳ một thành viên nào và do

đó không đưa ra được những quyết định cứng rắn; không phát triển những nhà quản trị làm

Xây dựng tinh thần đồng đội (Team Spirit Building)

2

background image

việc độc lập và có thể dẫn đến việc thành lập những nhóm làm việc ngay cả khi không cần

thiết.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

Lần cuối cùng tôi công khai thừa nhận đóng  góp của các thành viên khác vào thành công

của nhóm là khi nào?

Các thành viên trong nhóm của tôi có cảm thấy họ rất quan trọng đối với thành công của

nhóm hay không?

Liệu cơ cấu tổ chức của tôi có phù hợp với làm việc nhóm hay không?

Tôi có thể hiện cho mỗi thành viên biết là tôi ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của họ

không?

Tôi có thể làm gì để giúp các thành viên trong nhóm?

Tôi nên uỷ quyền cho các thành viên trong nhóm như thế nào để họ đạt được mục tiêu

của mình?

Liệu tôi có đang đòi hỏi phải có sự hoà hợp giữa các thành viên trong nhóm không?

Tôi có tôn trọng các thành viên trong nhóm không?

 Hướng dẫn thực hành:

Quan sát cách thức làm việc của những ngườ chuyên nghiệp. Ghi lại phương pháp kỹ

thuật làm việc của họ và phản ứng của những người khác đối với hành vi của những

người này

Học hỏi những quản trị viên cấp trên và các đồng nghiệp, những người có khả năng xây

dựng tinh thần làm việc cho nhóm một cách hiệu quả. Phỏng vấn họ về phương pháp,

kinh nghiệm, những bài học cần thiết và suy nghĩ xem bạn có thể vận dụng những chiến

lược đó như thế nào

Tổ chức các hoạt động xã hội (VD: hoạt động thể thao) cho nhóm của bạn

Xây dựng ít nhất một mục tiêu cho bản thân có liên quan chặt chẽ đến các mục tiêu của

nhóm. Thảo luận với nhóm của bạn; đề nghị những người khác suy nghĩ về những mục

Xây dựng tinh thần đồng đội (Team Spirit Building)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
438
0 trang
0
450
0 trang
0
458
0 trang
0
434
0 trang
0
935

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3065
1 tài liệu
0
803
5 tài liệu
0
2880
7 tài liệu
0
3587
9 tài liệu
0
4900

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3065
17/01/2019
1 tài liệu
0
803
17/01/2019
5 tài liệu
0
2880
17/01/2019
7 tài liệu
0
3587
17/01/2019
9 tài liệu
0
4900