Tài liệu

C3 NiemTinCanDam

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

1. Thế nào là có 

“niềm tin và can đảm”

?

 Trình bày bảo vệ quan điểm của mình tự tin và rõ ràng

 Đưa ra những quan điểm và hành động khác thường khi cần thiết

 Đem lại sức mạnh và lãnh đạo mọi người trong thời kỳ khó khăn

Niềm tin và Can đảm (Conviction & Courage)

1

C3- 

NIỀM TIN VÀ CAN ĐẢM

C3- 

NIỀM TIN VÀ CAN ĐẢM

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

Niềm tin và can đảm

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Chứng tỏ được lập trường của bản thân đối với những vấn đề quan trọng.

-

Suy nghĩ dựa trên niềm tin của bản thân và trung thành vơi nó mà không bị phụ thuôc
bơi tac nhân bên ngoài.

-

Giữ vững lập trường khi đã tự tin vào công viêc đang làm.

-

Không tập trung nhiều đên dư luận và thai đô của người khac.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

-

Giữ vững lập trường của mình trên cơ sơ niềm tin của ca nhân đôi vơi những gia trị
thiêt yêu, chứ không phải là tât cả cac vân đề.

-

Không từ bỏ niềm tin khi phải chịu ap lực từ nhiều phia.

-

Giữ vững lập trường ngay cả khi biêt mình không phải luc nào cung đung.

-

Quan tâm đên công viêc hơn là những sự khen chê của người khac.

-

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Bảo vê quan điểm và chinh kiên riêng của mình.

-

Hành đông dựa trên niềm tin ca nhân ngay cả khi hành đông đó mang tinh rủi ro cao.

-

Thể hiên sự cứng răn và kiên trì trong những thời điểm khó khăn. 

-

Châp nhận sự không hài long của người khac đôi vơi quan điểm và cach làm viêc của
mình.

-

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Bảo vệ niềm tin và quan điểm của mình ngay cả khi quan điểm đó rất khác thường.

-

Nhận trach nhiêm trong viêc đưa ra những quyêt định khó khăn trong những tình
huông có tinh rủi ro cao và có ảnh hương lâu dài.

-

Có tình thần trach nhiêm cao và là kiểu mẫu điển hình của sự bền bỉ, can đảm và răn
rỏi khi phải đôi mặt vơi những khó khăn.

-

Cương quyêt hành đông sao cho đung và hơp lý, không bị chi phôi bơi viêc bị chê bai,
đươc ngương mô hoặc chiên thăng trong cac cuôc tranh luận.

Tuy nhiên nếu bạn bảo vệ ý kiến của mình một cách thái quá hay quá tin vào niềm tin cá nhân

thì bạn có thể quá thăng thăn và mạnh mẽ; Quá ngoan cố trong hành đông; Có những phản

hồi tiêu cực nhiều hơn là tích cực; Có thể xem việc người khác thay đổi quan điểm của họ là

môt sự yếu kém; Vẫn tiếp tục giữ những quan điểm cũ mà lẽ ra nó cần được thay đôi; Không

chiu tiếp thu thông tin và phương pháp mơi.

Niềm tin và Can đảm (Conviction & Courage)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

 Tôi có thường kỳ vọng mọi người ủng hộ, bảo vệ quan điểm của tôi không?

 Khoảng thời gian mà tôi biện hộ cho những ý kiến khác thường hoặc không phổ biến của

mình có nhiều không?

 Lần cuối cùng tôi từ bỏ ý kiến của mình vì sự phản đối của người khác là khi nào?

 Tôi có hay hỗ trợ đồng nghiệp của mình trong quá trình đưa ra những quyết định khó khăn

không?

 Lần gần đây nhất tôi học hỏi được một cán bộ quản lý cao cấp về sự khôn khéo trong quyết

định của ông ta là khi nào?

Hướng dẫn thực hành:

 Học tập sự can đảm từ đồng nghiệp. Chú ý cách học xử lý trong những tình huống khó khăn.

 Dành thời gian vào những công việc mà bạn đam mê. Trao đổi thường xuyên với đồng

nghiệp và cấp trên của bạn về những công việc và tầm quan trọng của chúng đối với công ty.

 Thảo luận về những vấn đề gây tranh cãi mà nhóm của bạn gặp phải. Nghiên cứu vấn đề và

đưa ra một số kết luận và đề nghị của bạn. Tự tin và bản vệ kết luận đó cho dù bạn bị phản

đối

 Xung phong đại diện cho nhóm của bạn để giải quyết những vấn đề gây tranh cãi. Trình bày

ý kiến, quan điểm của bạn và nhóm làm việc của bạn. Thu thập thông tin phản hồi cụ thể từ

một thành viên trong nhóm về mức độ tự tin của bạn.

 Quản lý một nhiệm vụ mà phải giải quyết nhiều vấn đề gây tranh cãi. Đưa ra kết luận về

nhiệm vụ và đề nghị của bạn tới cấp trên. Hỏi một đồng nghiệp trong buổi họp đó về mức độ

tự tin và can đảm của bạn

 Xây dựng một việc cần làm cho nhóm của bạn. Thuyết phục một người có chức vụ tiến hành

công việc đó.

 Xây dựng một dự án đa chức năng. Nêu tầm nhìn và mục đích của dự án đó trước các Quản

trị viên cao cấp. Thu thập ý kiến về sự tự tin của bạn trong quá trình thực hiện dự án và xem

bạn có tiếp thu những ý kiến mang tính phê bình bạn không?

 Ủng hộ ý kiến khác thường nhưng xuất sắc của người khác.

Niềm tin và Can đảm (Conviction & Courage)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
438
0 trang
0
447
0 trang
0
433
0 trang
0
928

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3043
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2862
7 tài liệu
0
3571
9 tài liệu
0
4883

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3043
17/01/2019
1 tài liệu
0
799
17/01/2019
5 tài liệu
0
2862
17/01/2019
7 tài liệu
0
3571
17/01/2019
9 tài liệu
0
4883