Tài liệu

C1 DinhHuongHanhDong

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

1. 

“Định hướng hành động”

 là gì?

Có quan điểm hành động và biết khi nào phải hành động

Phản ứng nhanh trong những tình huống đòi hỏi sự thay đổi nhanh

Thể hiện sự chủ động, nhiệt tình, nỗ lực hoàn thành công việc

Nắm bắt cơ hội khi nó mới xuất hiện và hành động để tận dụng cơ hội đó

Định hướng hành động (Action Oriented)

1

C1- 

ĐỊNH HƯỚNG HÀNH ĐỘNG

C1- 

ĐỊNH HƯỚNG HÀNH ĐỘNG

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

Định hướng hành động

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Có sự nhiệt tình và chủ động trong công việc.

-

Nhận biết được cần phải làm gì và làm những việc đó mà không cần có sự chỉ dẫn của
cấp trên.

-

Không “suy nghĩ quá nhiều” về những khó khăn và nhiệm vụ được giao.

Cấp 2

Kiến thức/ kỹ năng làm việc

-

Kịp thời hành động trong trường hợp đòi hỏi phải có sự phản ứng nhanh nhạy.

-

Thiên về hành động, nhận biết được những điêm yếu của việc lên kế hoach quá ky
trong một môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, khó dự đoán trước.

-

Biết hành động đúng lúc, hiêu rằng hành động quá muộn đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ
hội và hành động quá sớm có thê gây lãng phí nguồn lực.

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Chủ động nhận dang được cơ hội, hiêm họa trong kinh doanh và có những hành động
thích hợp mang tính quyết định.

-

Nắm bắt và thực hiện được những cơ hội chiến lược đê tao động lực tăng trưởng.

-

Động viên và giúp nâng cao khả năng định hướng hành động và sự quyết đoán ở những
nhân viên và đồng nghiệp.

-

Chấp nhận việc mình hoặc người khác pham phải sai lầm trong công việc vì thái độ
hướng tới hành động.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Năng động, say mê, và nhiệt tình nắm lấy cơ hội.

-

Nắm bắt và thực hiện được những cơ hội chiến lược đê tao động lực tăng trưởng (như
cấp 3).

-

Kịp thời có những hành động mang tính chiến lược để đảm bảo lợi thế cạnh tranh của
công ty, dự đoán được những hành động hiện tại sẽ làm tăng hoặc giảm hiệu quả của
những bước phát triển trong tương lai.

-

Thiết lập nhịp độ làm việc nhanh và thái độ định hướng hành động cho đơn vị.

Nếu bạn là người quá chú trọng đến Hành động (overdoing action-oriented): Bạn có thể bị
xem là một người say mê công việc mà bỏ qua cuộc sống riêng tư, đôi khi sẽ thấy kiệt sức, khó
chấp chận những người không say mê công việc, có thể không có những ưu tiên thích hợp, có
thể thiết lập những thời gian biểu và những mục tiêu quá sức, có thể hành  động trước khi
những hành động đó được xem xét, rất khó thay đổi cách làm việc và người khác có thể bị coi
là một người bướng bỉnh.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Định hướng hành động (Action Oriented)

2

background image

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

  Tôi và nhóm của tôi cần phải hoàn thành công việc gì trong ngày hôm nay?

   Hiện nay tôi có thể làm gì để phát triển năng lực và tạo động lực làm việc cho bản thân?

   Làm thế nào để tôi hoàn thành được nhiều công việc hơn trong một khoảng thời gian ngắn

hơn với ít nguồn lực hơn?

   Tôi cần phải ra những quyết định gì để tiến xa hơn?

   Lúc này tôi cần nắm lấy cơ hội kinh doanh nào?

   Tôi sẽ bỏ lỡ những cơ hội nào nếu tôi không hành động kịp thời?

   Tôi phải làm gì ngay lập tức để đưa những dự án đang ngưng trệ trở lại hoạt động?

   Hiện nay tôi đã làm được gì để đóng góp vào bảng thàh tích của công ty?

Hướng dẫn thực hành:

 Liệu tôi có hành động nhanh đến mức không kịp để tâm đến những hậu quả dài hạn của

nhũng việc làm đó?

 Liệu tôi có phản ứng quá nhanh đến nỗi không kịp để ý đến sắc thái ý nghĩa tình cảm quan

trọng của tình huống?

 Liệu có phải tôi chỉ chú trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ mà không quan tâm đến

những mối quan hệ với các cá nhân khác?

3. Chương trình đào tạo

3.1 Đào tạo trên lớp

Định hướng hành động (Action Oriented)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
450
0 trang
0
458
0 trang
0
434
0 trang
0
935

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3068
1 tài liệu
0
803
5 tài liệu
0
2880
7 tài liệu
0
3587
9 tài liệu
0
4902

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3068
17/01/2019
1 tài liệu
0
803
17/01/2019
5 tài liệu
0
2880
17/01/2019
7 tài liệu
0
3587
17/01/2019
9 tài liệu
0
4902