Tài liệu

Buoc di ngau nhien tren pho Wall

15/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

background image

Table of Contents 

BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN TRÊN PHỐ WALL

 

Đầu tư chứng khoán: một bước đi ngẫu nhiên?

 

Lời mở đầu

 

1. Nền tảng vững chắc v{ l}u đ{i trên c|t

 

2. Sự điên rồ của đ|m đông

 

3. Định giá cổ phiếu từ thập niên 1960 đến thập niên 1990

 

4. Bong bóng lớn nhất mọi thời đại: Internet

 

5. Ph}n tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

 

6. Phân tích kỹ thuật và Thuyết bước đingẫu nhiên

 

7. Đ|nh gi| hiệu quả của ph}n tích cơ bản

 

8. Chiếc giày mới: Thuyết danh mục đầu tư hiện đại

 

9. Rủi ro cao, Phần thưởng lớn

 

10. Tài chính Hành vi

 

11. Nhắm bắn vào lý thuyết thị trường hiệu quả và tại sao bắn trượt

 

12. Hướng dẫn phù hợp cho người bộ hành ngẫu nhiên

 

13. Hướng dẫn cách hiểu và dự đo|n lợi nhuận từ cổ phiếu và trái phiếu

 

14. Hướng dẫn đầu tư theo vòng đời

 

15. Ba bước quan trọng để đầu tư cổ phiếu

 

background image

Burton G. Malkiel 

BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN TRÊN PHỐ WALL 

Chia sẻ ebook : 

http://downloadsach.com/

 

Follow us on Facebook : 

https://www.facebook.com/caphebuoitoi

 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7625
4 tài liệu
0
3140
4 tài liệu
0
3064
6 tài liệu
0
2161
9 tài liệu
0
6182
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7932
12/09/2018
10 tài liệu
0
7625
12/09/2018
4 tài liệu
0
3140
12/09/2018
4 tài liệu
0
3064
12/09/2018
6 tài liệu
0
2161
12/09/2018
9 tài liệu
0
6182
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161