Tài liệu

Book_of_IQ_Tests v1

28/09/2018
0 trang
0
0
background image
background image

VERCO.JSC                        CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

   

                Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

BOOK OF 

IQ

TESTS

background image

i

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
550
0 trang
0
546
0 trang
0
464
0 trang
0
458
0 trang
0
519
0 trang
0
529
0 trang
0
605
0 trang
0
497
0 trang
0
617
0 trang
0
618
0 trang
0
532
0 trang
0
982

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
10806

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
10806