Tài liệu

BMKT - 07 Sổ nhật ký chung

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số…NKC/2016

NH T KÝ CHUNG

N M 2016

Ă

Chứng từ

Diễn giải

TK Nợ

TK Đối ứng

Số hiệu

Ngày tháng

TK Có

A

B

C

D

E

F

Tháng ….. năm…..

Phát sinh trong kỳ

2/1/2015

PKT001

2/1/2015

Kết chuyển lãi năn 2014

4212

4211

2/1/2015

PKT001

2/1/2015

Kết chuyển lãi năn 2014

4211

4212

2/1/2015

PKT002

2/1/2015

Chi phí thuế môn bài năm 2015

6422

3338

2/1/2015

PKT002

2/1/2015

Chi phí thuế môn bài năm 2015

3338

6422

2/1/2015

0003458

2/1/2015

Mua máy ĐH các loại cty TQ đã thanh toán bằng TGNH156

1121

2/1/2015

0003458

2/1/2015

Mua máy ĐH các loại cty TQ đã thanh toán bằng TGNH

1331

1121

2/1/2015

GBN

2/1/2015

Mua máy ĐH các loại cty TQ đã thanh toán bằng TGNH

1121

156,1331

2/1/2015

GBN

2/1/2015

Phí chuyển tiền

6422

6422

2/1/2015

GBN

2/1/2015

Phí chuyển tiền

6422

6422

2/1/2015

0006302

2/1/2015

Chi tiền vận chuyển điều hòa theo hóa đơn số 0006302

156

1111

2/1/2015

0006302

2/1/2015

Chi tiền vận chuyển điều hòa theo hóa đơn số 0006302

1331

1111

2/1/2015

PC001

2/1/2015

Chi tiền vận chuyển điều hòa theo hóa đơn số 0006302

1111

156,1331

3/1/2015

GBC

3/1/2015 Bán điều hòa cho cty Hà Yến đã thu tiền ck

1121

5111,33311

3/1/2015

0000001

3/1/2015 Bán điều hòa cho cty Hà Yến đã thu tiền ck

5111

1121

3/1/2015

0000001

3/1/2015 Bán điều hòa cho cty Hà Yến đã thu tiền ck

33311

1121

3/1/2015

0006319

3/1/2015 Trả tiền vận chuyển điều hòa HĐ số 0006319

6421

1111

3/1/2015

0006319

3/1/2015 Trả tiền vận chuyển điều hòa HĐ số 0006319

1331

1111

3/1/2015

PC002

3/1/2015 Trả tiền vận chuyển điều hòa HĐ số 0006319

1111

6421,1331

5/1/2015

GBC

5/1/2015

Doanh nghiệp tư nhân Hải Ngọc đặt trước tiền mua hàng

1121

131HN

5/1/2015

GBC

5/1/2015

Doanh nghiệp tư nhân Hải Ngọc đặt trước tiền mua hàng

131HN

1121

6/1/2015

0000003

6/1/2015 Bán hàng cho công ty Đức Anh chưa thu tiền 131ĐA

5111,33311

6/1/2015

0000003

6/1/2015 Bán hàng cho công ty Đức Anh chưa thu tiền

5111

131ĐA

6/1/2015

0000003

6/1/2015 Bán hàng cho công ty Đức Anh chưa thu tiền 33311

131ĐA

8/1/2015

0032624

8/1/2015

Mua ống đồng của công ty Hoàng Mai chưa TT (thiếu 5kg)

156

331HM 

8/1/2015

0032624

8/1/2015

Mua ống đồng của công ty Hoàng Mai chưa TT (thiếu 5kg)

1381

331HM 

8/1/2015

0032624

8/1/2015

Mua ống đồng của công ty Hoàng Mai chưa TT (thiếu 5kg)

1331

331HM 

8/1/2015

0032624

8/1/2015

Mua ống đồng của công ty Hoàng Mai chưa TT (thiếu 5kg)

331HM 

156,1381,1331

Ngày tháng ghi 

sổ

background image

9/1/2015

0000148

9/1/2015 Tiền thuê nhà (từ 9/1/2015 dến 9/1/2016)

242

331TT

9/1/2015

0000148

9/1/2015 Tiền thuê nhà (từ 9/1/2015 dến 9/1/2016)

1331

331TT

9/1/2015

0000148

9/1/2015 Tiền thuê nhà (từ 9/1/2015 dến 9/1/2016) 331TT

242,1331

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Thanh toán tiền thuê nhà

331TT

1121

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Thanh toán tiền thuê nhà

1121

331TT

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Phí chuyển tiền

6422

1121

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Thanh toán tiền thuê nhà

1121

6422

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Đặt trước tiền mua xe ô tô cho cty Toyota Mỹ Đình331MĐ

1121

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Đặt trước tiền mua xe ô tô cho cty Toyota Mỹ Đình 1121

331MĐ

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Phí chuyển tiền

6422

1121

10/1/2015

GBN

10/1/2015

Thanh toán tiền thuê nhà

1121

6422

12/1/2015

0016215

12/1/2015 Thanh toán tiền mua máy in và điên thoại

142

1111

12/1/2015

0016215

12/1/2015 Thanh toán tiền mua máy in và điên thoại

1331

1111

12/1/2015

PC003

12/1/2015 Thanh toán tiền mua máy in và điên thoại

1111

142,1331

12/1/2015

0086795

12/1/2015

Mua xe Camry 2.5G

211

331MĐ

12/1/2015

0086795

12/1/2015

Mua xe Camry 2.5G

1331

331MĐ

12/1/2015

0086795

12/1/2015

Mua xe Camry 2.5G

331MĐ

211,1331

12/1/2015

UNC

12/1/2015

Thanh toán tiền mua ô tô 

331MĐ

1121

12/1/2015

UNC

12/1/2015

Thanh toán tiền mua ô tô 

1121

331MĐ

12/1/2015

GBN

12/1/2015

Phí chuyển tiền

6421

1121

12/1/2015

GBN

12/1/2015

Phí chuyển tiền

1121

6421

13/1/2015

PC004

13/1/2015

Phí đăng kiểm

6422

1111

13/1/2015

PC004

13/1/2015

Phí đăng kiểm

1331

1111

13/1/2015

PC004

13/1/2015

Phí đăng kiểm

1111

6422,1331

13/1/2015

6654286

13/1/2015

TT tiền cước điện thoại 

6422

1111

13/1/2015

6654286

13/1/2015

TT tiền cước điện thoại 

1331

1111

13/1/2015

6654286

13/1/2015

TT tiền cước điện thoại 

1111

6422,1331

13/1/2015

6654286

13/1/2015

TT tiền nước sinh hoạt tháng 12/2014

6422

1111

13/1/2015

6654286

13/1/2015

TT tiền nước sinh hoạt tháng 12/2014

1331

1111

13/1/2015

PC006

13/1/2015

TT tiền nước sinh hoạt tháng 12/2014

1111

6422,1331

14/1/2015

0032642

14/1/2015 Nhập nốt số ống đồng do bên bán giao thiếu

156

1381

14/1/2015

0032642

14/1/2015 Nhập nốt số ống đồng do bên bán giao thiếu

1381

156

15/1/2015

GBC

15/1/2015DN tư nhân Hải Ngọc thanh toán tiền công nợ

1121

131HN

15/1/2015

GBC

15/1/2015DN tư nhân Hải Ngọc thanh toán tiền công nợ 131HN

1121

16/1/2015

PC007

16/1/2015

Tạm ứng tiền lương T1.2015 cho Trần Tuấn Anh 334

1111

16/1/2015

PC007

16/1/2015

Tạm ứng tiền lương T1.2015 cho Trần Tuấn Anh 1111

334

16/1/2015

GBC

16/1/2015 Cty Đức Hiếu TT tiền công nợ năm 2014

1121

131DH

background image

16/1/2015

GBC

16/1/2015 Cty Đức Hiếu TT tiền công nợ năm 2014

131DH

1121

17/1/2015

0000548

17/1/2015Mua VPP của công ty Thanh Thắng đã TT TM

6422

1111

17/1/2015

PC008

17/1/2015Mua VPP của công ty Thanh Thắng đã TT TM

1111

6422

19/1/2015

0000215

19/1/2015 Chi phí sửa máy in thay lô sấy đã TT TM

6422

1111

19/1/2015

0000215

19/1/2015 Chi phí sửa máy in thay lô sấy đã TT TM

1331

1111

19/1/2015

PC009

19/1/2015 Chi phí sửa máy in thay lô sấy đã TT TM

1111

6422,1331

17/1/2015

PT001

17/1/2015Bán ống đồng cho công ty Đăng Gia đã TT TM

1111

5111,33311

17/1/2015

0000004

17/1/2015Bán ống đồng cho công ty Đăng Gia đã TT TM

5111

1111

17/1/2015

0000004

17/1/2015Bán ống đồng cho công ty Đăng Gia đã TT TM 33311

1111

17/1/2014

0001638

17/1/2014

Mua Ti Vi các loại của công ty Nam việt chưa TT 156

331NV

17/1/2014

0001638

17/1/2014

Mua Ti Vi các loại của công ty Nam việt chưa TT 1331

331NV

17/1/2014

0001638

17/1/2014

Mua Ti Vi các loại của công ty Nam việt chưa TT 331NV

156,1331

23/1/2015

0000005

23/1/2015

Bán máy điều hòa cho công ty Hải Ngọc chưa TT 131HN

5111,33311

23/1/2015

0000005

23/1/2015

Bán máy điều hòa cho công ty Hải Ngọc chưa TT 5111

131HN

23/1/2015

0000005

23/1/2015

Bán máy điều hòa cho công ty Hải Ngọc chưa TT 33311

131HN

23/1/2015

GBC

23/1/2015

Doanh nghiệp Hải Ngọc TT nốt tiền HĐ số 00000051121

131HN

23/1/2015

GBC

23/1/2015

Doanh nghiệp Hải Ngọc TT nốt tiền HĐ số 0000005131HN

1121

24/1/2015

0000125

24/1/2015

Mua máy điều hòa các loại của công ty Tiến Anh 156

331 TA 

24/1/2015

0000125

24/1/2015

Mua máy điều hòa các loại của công ty Tiến Anh 1331

331 TA 

24/1/2015

0000125

24/1/2015

Mua máy điều hòa các loại của công ty Tiến Anh 331 TA 

156,1331

26/1/2015

PC010

26/1/2015

Nộp thuế môn bài năm 2015

3338

1111

26/1/2015

PC010

26/1/2015

Nộp thuế môn bài năm 2015

1111

3338

30/1/2015

0000006

30/1/2015Bán máy điều hòa cho công ty Hoàng Dương 131 HD

5111,33311

30/1/2015

0000006

30/1/2015Bán máy điều hòa cho công ty Hoàng Dương

5111

131 HD

30/1/2015

0000006

30/1/2015Bán máy điều hòa cho công ty Hoàng Dương 33311

131 HD

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3562
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3468
18/09/2018
5 tài liệu
0
3256
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3205
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9502
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9131
23/09/2018
10 tài liệu
0
5854
18/09/2018
10 tài liệu
0
6019
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0