Tài liệu

BMKT - 04 Giấy đề nghị thanh toán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTT/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt.
Họ và tên người đề nghị thanh toán:  Lê Đức Anh
Bộ phận (Hoặc địa chỉ): R&D
Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền tạm ứng ngay sau kí hợp đồng đồng phục ANMAC
Số tiền: 

23.000.000VNĐ

(Viết bằng chữ): Hai mươi ba triệu đồng

Chuyển khoản vào tài khoản: 0451000325280 tại Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Thành Công
-Công ty TNHH ANMAC Việt Nam-Đại diện: Nguyễn Hoàng.

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2702
18/09/2018
8 tài liệu
0
8919
18/09/2018
2 tài liệu
0
1248