Tài liệu

BMKT - 03 Phiếu đề xuất

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…PĐX/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT

                                                      

(V/v: Mua thiết bị văn phòng)

Kính gửi:  Ban lãnh đạo Công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh.

 Xét về việc mua thiết bị văn phòng

Bộ phận HC- NS kính đề xuất lên ban Lãnh Đạo công ty duyệt đề xuất về việc mua thiết

bị vật tư văn phòng cụ thể như sau:

STT

T

Nội dung đề xuất

ĐVT

Số

lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Mua máy in

Cái

      1

2.426.000

2.426.000

2

Túi sơmi lỗ khổ A4 mỏng mỏng

Tập

  10

23.600

236.000

3

Bút bi Thiên Long TL - 025

Chiếc

10

3.200

          32.000

4

File thiên long 5F

Chiếc

10

28.300

283.000

5

File còng thiên long 7F

Chiếc

20

28.300

566.000

6

Dập ghim PLUS PS – 10E NN no

Chiếc

5

26.300

131.500

7

Túi 1 khuy W – 209 dày khổ F

Chiếc

20

2.100

42.000

8

Bút chì Stealer 1332/2B đức

Chiếc

10

2.700

27.000

9

Kẹp vẽ 41mm đen ( hộp 12 cái)

Hộp

3

12.200

36.600

10

Kẹp vẽ 32 mm đen(hộp 12 cái)

Hộp

3

8.200

24.600

11

Kẹp vẽ 19 mm đen (hộp 12 cái)

Hộp

3

3.100

9.300

12

Kẹp vẽ 15 mm đen (hộp 12 cái)

Hộp

3

2.600

7.800

13

Kẹp vẽ 25 mm đen (Hộp 12 cái)

Hộp

3

5.600

16.800

14

Giấy giao việc 3*3 Protoni

Tập

3

5.300

15.900

15

Kéo Shutter A009

Chiếc

3

14.500

43.500

16

Bút nhớ dòng  Stacom

Chiếc

6

15.700

94.200

17

Giấy nhắn 5 mầu

Cái

3

7.300

21.900

18

Giá cắm bút xoay

Cái

5

32.200

161.000

19

Giấy A4 ĐL 70/90 – Paper One

Ram

10

49.700

497.000

background image

20

File nan( khay nhựa) 3 ngăn

Chiếc

6

27.600

165.600

21

Giấy giao việc 3 *4 protoni

Tập

4

7.300

29.200

22

Băng dính đại 160 YA trog - đục -

đại tướng

Cuộn

2

17.500

35.000

23

Nhổ ghim Deli

Chiếc

2

6.600

13.200

24

Giấy A5 ĐL 70/90 – Paper One

Ram

5

25.500

127.500

25

Băng xóa PLUS WH – 505 (nhỏ)

Chiếc

6

10.800

64.800

Tổng tiền trước thuế

5.107.400

Thuế

510.740

Tổng tiền sau thuế

5.618.000

Giám Đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

P. Kế toán

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2509
18/09/2018
5 tài liệu
0
3382
18/09/2018
3 tài liệu
0
1911
18/09/2018
10 tài liệu
0
6160
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3227
18/09/2018
5 tài liệu
0
3071
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1047
18/09/2018
4 tài liệu
0
2998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8863
18/09/2018
10 tài liệu
0
5653
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8506
23/09/2018
10 tài liệu
0
5459