Tài liệu

BM52_Phieu danh gia nang luc nhan vien

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN HÀNG NĂM

Chức danh…………………………Bộ phận:……………………………

Stt

Họ tên nhân viên

Mức kỹ năng

Đánh giá chung

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người lập

TP. nhân sự

Quản lý

Giám đốc điều hành

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
434
0 trang
0
473
0 trang
0
299
0 trang
0
331
0 trang
0
301
0 trang
0
305
0 trang
0
331
0 trang
0
308
0 trang
0
333
0 trang
0
339
0 trang
0
310
0 trang
0
365
0 trang
0
350
0 trang
0
316
0 trang
0
317
0 trang
0
265
0 trang
0
242
0 trang
0
277
0 trang
0
966

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0