Tài liệu

BM51_Bang tu nhan xet nhan vien

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG TỰ NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ

Họ tên người tự nhân xét:………………………………..Bộ phận:………………………
Năm sinh:……………………MSNV:……………………………………………………
Chức danh đang đảm nhiệm:………………………………………………………………
1.  Tự đánh giá công việc:

Stt

Tiêu chuẩn

đánh giá

Mức đánh giá

Ghi chú

Yếu

TB

Khá

Giỏi

X.sắc

1

Khối lượng 
công việc

2

Tinh thần trách 
nhiệm, kỷ luật

3

Năng lực lãnh 
đạo, quản lý

4

Sự phối hợp

5

Thái độ

6

Nghiệp vụ 
chuyên môn

7

Phầm chất cá 
nhân

Tổng công

Trung bình: B = A/C

Đánh giá mức: 

Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nhược điểm
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

.........., Ngày .... tháng .....năm .......

      Người tự đánh giá

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
413
0 trang
0
454
0 trang
0
425
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
470
0 trang
0
506
0 trang
0
480
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
357
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0