Tài liệu

BM45_Phieu de nghi khen thuong

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty ............................

Phòng Nhân sự Công ty ...............................................

Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:
1. Anh/Chị:……………………….Bộ phận…………………………MSNV……………
2. Anh/Chị:……………………….Bộ phận…………………………MSNV……………
3. Anh/Chị:……………………….Bộ phận…………………………MSNV……………
4. Anh/Chị:……………………….Bộ phận…………………………MSNV……………

Lý do:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Hình thức khen thưởng đề xuất
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Phòng nhân sự
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Giám đốc
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Giám đốc điều

hành

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
499
0 trang
0
546
0 trang
0
374
0 trang
0
401
0 trang
0
368
0 trang
0
368
0 trang
0
406
0 trang
0
372
0 trang
0
406
0 trang
0
429
0 trang
0
395
0 trang
0
448
0 trang
0
422
0 trang
0
380
0 trang
0
390
0 trang
0
338
0 trang
0
305
0 trang
0
346
0 trang
0
1105

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0