Tài liệu

BM43_So theo doi khen thuong

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG

Stt

Số quyết định

Ngày

Lý do khen thưởng

Người được

khen thưởng

Hình thức khen

thưởng

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
458
0 trang
0
502
0 trang
0
330
0 trang
0
357
0 trang
0
327
0 trang
0
331
0 trang
0
359
0 trang
0
334
0 trang
0
358
0 trang
0
374
0 trang
0
340
0 trang
0
395
0 trang
0
381
0 trang
0
345
0 trang
0
345
0 trang
0
300
0 trang
0
269
0 trang
0
303
0 trang
0
1016

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0