Tài liệu

BM40_Ban tu kiem diem ca nhan

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên: ………………………………… 

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………………………………………………………
Nhiệm vụ được giao là:…………………………………………………………………..
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Hậu quả do sai phạm xảy ra:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

Khiển trách bằng văn bản;
Chuyển làm công tác khác có mức lương 

thấp hơn không quá sáu tháng;

Sa thải.

.........., Ngày       tháng      năm

(Người viết kiểm điểm ký, ghi rõ họ tên)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
414
0 trang
0
454
0 trang
0
425
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
471
0 trang
0
506
0 trang
0
480
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
358
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0