Tài liệu

BM38B-QT08-Ep-Coc-Nhat-ky-ep-coc

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM38B/QT08

Lần ban hành: 01

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: Ông HỒ THANH TÂN

Địa điểm XD: Khu đô thị Biển An Viên – Nha Trang 

CÔNG TRÌNH: Biệt thự DL C-1

Hạng Mục: Ép Cọc BTLT 

 350mm

Cọc số :................ 

Vị trí: .......................

Sơ đồ trục định vị :....................

1. LOẠI MÁY ÉP: Dàn máy ép thủy lực

2. SỐ HIỆU KÍCH/ ĐỒNG HỒ

Áp lực tố đa:...................................................         Lực ép đầu cọc tối đa:............................
Chứng từ kiểm định:  Giấy chứng nhận hiệu chuẩn     Biểu thức hiệu chuẩn:.............................
Ngày hiệu chuẩn:         15/09/2009                           Ngày hiệu chuẩn tiếp theo:.....................

3. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA THIẾT KẾ

Lực ép đầu cọc khi dừng ép (m): 70 (T) = P

min

 

 P  P

max

 = 140 (T)

Cao độ mũi cọc khi dừng ép (m): Thực tế = H

min

 

 H  H

max

 = 29 (m)

4. KẾT QUẢ ÉP CỌC THỰC TẾ

Bắt đầu ép cọc lúc:..........................................Kết thúc lúc:....................................................
Cao độ mặt đất hiện trạng:..............................Cao độ mũi cọc khi dừng ép:.......................(m)
Lực ép thực tế khi dừng ép (Tấn):...........................................................................................

5. BIỂU GHI ĐỘ CHỐI CHI TIẾT 

 GHI ĐỘ CHỐI CHI TIẾT:

Ngày/giờ 

ép cọc

Số hiệu đoạn

cọc (m)

Độ sâu 

ngập đất

Chỉ số đồng hồ

(kg/cm

2

)

Lực ép quy

đổi (Tấn)

Ghi chú 

    

TP. Nha Trang, ngày    tháng    năm 2010

   ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG 

      Giám sát A

Giám sát B

 

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NGUYỄN VĂN NGỌC

   NGUYỄN THANH BÌNH

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7402
18/09/2018
7 tài liệu
0
4299
18/09/2018
2 tài liệu
0
2617
18/09/2018
2 tài liệu
0
1353
18/09/2018
4 tài liệu
0
2401
18/09/2018
10 tài liệu
0
5596
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6466
18/09/2018
4 tài liệu
0
2840
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1938
18/09/2018
8 tài liệu
0
5695
18/09/2018
5 tài liệu
0
4369
18/09/2018
4 tài liệu
0
2808