Tài liệu

BM38A-QT08-Ep-coc-Bia-nhat-ky-cong-trinh-A5.33

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 BM38A/QT08

 Lần ban hành: 01

Đợt: ....

               

BÊN GIAO THẦU

: Ông VÕ MINH NGHĨA

BÊN NHẬN THẦU

: CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24  

CÔNG TRÌNH 

: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG NT

ĐỊA CHỈ 

: HÒN NGHÊ – P.VĨNH HẢI, NHA TRANG – KHÁNH HÒA

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TP. Nha Trang, 12/2010

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6766
18/09/2018
7 tài liệu
0
3937
18/09/2018
2 tài liệu
0
2434
18/09/2018
2 tài liệu
0
1232
18/09/2018
4 tài liệu
0
2176
18/09/2018
10 tài liệu
0
5122
18/09/2018
9 tài liệu
0
5117
18/09/2018
10 tài liệu
0
5793
18/09/2018
4 tài liệu
0
2596
18/09/2018
2 tài liệu
0
1273
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1733
18/09/2018
8 tài liệu
0
5293
18/09/2018
5 tài liệu
0
3701
18/09/2018
4 tài liệu
0
2588