Tài liệu

BM37-QT08-Kiem-Tra-Va-Giam-Sat-Bien-ban-nghiem-thu-va-ban-giao-cong-trinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM37/QT08

Lần ban hành: 01

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Số : ………………..

 

     Ngày : ………….. tháng : …………..năm: ……………

CÔNG TRÌNH :.......................................................................................................................

Ngày khởi công :…………/……………/……  Ngày hoàn thành :………/…………./………

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG :...........................................................................................................

HỢP ĐỒNG SỐ : ....................................................................................................................

CHỦ ĐẦU TƯ :.......................................................................................................................

Địa chỉ :............................................................... Điện thoại :................................................

Đại diện bởi :...........................................................................................................................

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT : ................................................................................................................

Địa chỉ :............................................................... Điện thoại :................................................

Đại diện bởi :...........................................................................................................................

ĐƠN VỊ THI CÔNG :.................................................................................................................

Địa chỉ :............................................................... Điện thoại :................................................

Đại diện bởi :...........................................................................................................................

Các bên đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường và xem xét :

     -     Các hồ sơ, tài liệu thiết kế

     -     Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm  tra và nghiệm thu

     -      Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng và tài liệu quản lí chất lượng 

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

background image

Đã nghiệm thu và bàn giao các hạng  mục công trình theo hợp đồng ký kết, bao gồm :

1. ....................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

9. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

10. ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Hội đồng nghiệm thu, sau khi xem xét các hạng mục công trình, cùng thống nhất một số 

kết luận sau :

   1 . PHẦN XÂY :

1.1 Các hạng mục công trình được thi công đúng với thiết kế được phê duyệt, đáp ứng 

những thay đổi và công việc phát sinh cho Chủ đầu tư yêu cầu.

1.2 Chất lượng thi công đúng với thiết kế được phê duyệt 

1.3 Số lượng, chất lượng, chủng loại vật tư và thiết bị dùng cho công trình đúng với yêu 

cầu của hợp đồng

    2. HỆ THỐNG DỊCH VỤ :

          (Hệ thống điện, lạnh, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, chống sét… )

           Chất lượng thi công đúng với thiết kế được phê duyệt.

     3. TIẾN ĐỘ THI CÔNG :

        Tiến độ thi công đúng với hợp đồng đã ký kết 

          -   Ngày khởi công :……………………………………………………………………….

          -   Ngày hoàn thành :……………………………………………………………………..

     4. BẢO HÀNH :

         Công ty xây dựng Hòa Bình có trách nhiệm bảo hành công trình ……………tháng 

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

            Từ ngày : …………………………………. đến ngày : ……………………………

     5. KẾT LUẬN: đồng ý nghiệm thu công trình và đưa công trình vào sử dụng

     Đại diện công ty 

         Đại diện công ty 

              Đại diện Công ty CMC      

    (Ký tên/ Đóng dấu)

        (Ký tên/ Đóng dấu)

                 (Ký tên/ Đóng dấu)

    

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5914
18/09/2018
7 tài liệu
0
3503
18/09/2018
2 tài liệu
0
2198
18/09/2018
2 tài liệu
0
1086
18/09/2018
4 tài liệu
0
1954
18/09/2018
10 tài liệu
0
4659
18/09/2018
9 tài liệu
0
4584
18/09/2018
10 tài liệu
0
5096
18/09/2018
4 tài liệu
0
2287
18/09/2018
2 tài liệu
0
1127
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1536
18/09/2018
8 tài liệu
0
4815
18/09/2018
5 tài liệu
0
3053
18/09/2018
4 tài liệu
0
2326