Tài liệu

BM35_Don xin nghi phep

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………

GIẤY XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

Họ và tên: ..........................................................Chức vụ:...................................................
Đơn vị:.................................................................
Tổng thời gian nghỉ:....................ngày, kể từ........................đến 
ngày.......................................
Lý do nghỉ: ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Phép năm

Nghỉ bù

Nghỉ hưởng lương

Nghỉ không lương

Ý kiến của người quản lý trực tiếp :.....................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng HCNS:.....................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
454
0 trang
0
425
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
470
0 trang
0
506
0 trang
0
480
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
358
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0