Tài liệu

BM35_Don xin nghi phep

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………

GIẤY XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

Họ và tên: ..........................................................Chức vụ:...................................................
Đơn vị:.................................................................
Tổng thời gian nghỉ:....................ngày, kể từ........................đến 
ngày.......................................
Lý do nghỉ: ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Phép năm

Nghỉ bù

Nghỉ hưởng lương

Nghỉ không lương

Ý kiến của người quản lý trực tiếp :.....................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng HCNS:.....................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
400
0 trang
0
434
0 trang
0
269
0 trang
0
305
0 trang
0
275
0 trang
0
295
0 trang
0
285
0 trang
0
305
0 trang
0
312
0 trang
0
277
0 trang
0
332
0 trang
0
318
0 trang
0
287
0 trang
0
290
0 trang
0
231
0 trang
0
216
0 trang
0
252
0 trang
0
904

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0