Tài liệu

BM35-QT08-Thi-Cong-Bien-ban-hop-voi-ben-A

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM35/QT08

Lần ban hành: 01

BIÊN BẢN HỌP VỚI BÊN A

 

MEETING MINUTE WITH PARTY A

Ngày/ 

Date

: ........................................................................................

Công trình/ 

Project

: .............................................................................

A/ Thành phần tham dự /

 

 

Attendee

:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG TY

GHI CHÚ

No

Full name

Position

Company

Remarks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B/ Nội dung họp/ 

 

 Description

 

 :

STT

No

NỘI DUNG

Description

Ngày yêu cầu

Date required

Bên thực hiện

Action

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

Chủ trì / 

Chairperson:

Thư ký / 

Reocorded by:

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1961
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2823