Tài liệu

BM34_Don xin nghi viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

Họ và tên: ..........................................................Chức vụ:...................................................
Đơn vị:..................................................................................................................................
Thời gian đã làm việc tại Công ty :.......................................................................................
Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại:...................................................................................
Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:.....................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày:....................................................................................
Ý kiến của người quản lý trực tiếp :.....................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng NS:..........................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ý kiến của Giám đốc điều hành :..........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

Giám đốc điều hành

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
594
0 trang
0
421
0 trang
0
466
0 trang
0
415
0 trang
0
456
0 trang
0
426
0 trang
0
472
0 trang
0
486
0 trang
0
475
0 trang
0
507
0 trang
0
484
0 trang
0
427
0 trang
0
439
0 trang
0
392
0 trang
0
359
0 trang
0
393
0 trang
0
1239

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0