Tài liệu

BM34_Don xin nghi viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

Họ và tên: ..........................................................Chức vụ:...................................................
Đơn vị:..................................................................................................................................
Thời gian đã làm việc tại Công ty :.......................................................................................
Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại:...................................................................................
Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:.....................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày:....................................................................................
Ý kiến của người quản lý trực tiếp :.....................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng NS:..........................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ý kiến của Giám đốc điều hành :..........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

Giám đốc điều hành

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
402
0 trang
0
438
0 trang
0
272
0 trang
0
305
0 trang
0
283
0 trang
0
295
0 trang
0
288
0 trang
0
306
0 trang
0
313
0 trang
0
279
0 trang
0
333
0 trang
0
320
0 trang
0
289
0 trang
0
292
0 trang
0
231
0 trang
0
217
0 trang
0
254
0 trang
0
907

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0