Tài liệu

BM32_Bien ban ban giao ho so tai lieu

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày...../...../200.., tại...........................chúng tôi gồm:

Người bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV........................

Người nhận bàn giao:...........................Bộ phận:...........................MSNV........................

Lý do bàn giao ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

Stt

Mã hồ sơ,

tài liệu

Tên hồ sơ, tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ,

tài liệu

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được
lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
546
0 trang
0
590
0 trang
0
418
0 trang
0
450
0 trang
0
410
0 trang
0
412
0 trang
0
451
0 trang
0
423
0 trang
0
465
0 trang
0
477
0 trang
0
457
0 trang
0
502
0 trang
0
478
0 trang
0
421
0 trang
0
435
0 trang
0
388
0 trang
0
355
0 trang
0
391
0 trang
0
1227

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0