Tài liệu

BM31B-QT08-Thi-Cong-Nhat-ky-cong-trinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM31B/QT08
Lần ban hành: 01

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ GIA ĐÌNH LÔ ………., KHU ĐÔ THỊ BIỂN AN VIÊN – NHA TRANG

TP. Nha Trang, ngày ………tháng ………năm ………

1. THỜI TIẾT

Sáng …………

Chiều …………

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGÀY

STT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

NHÂN LỰC

THIẾT BỊ

GHI CHÚ

3. KHỐI LƯỢNG THI CÔNG CHÍNH TRONG NGÀY

STT

MÔ TẢ

KHỐI LƯỢNG THI CÔNG

TIẾN ĐỘ

Trong

ngày

Cộng

dồn

Khối

lượng

phải

thi

công

%

Khối

lượng

hoàn

thành

%

Tiến

độ

hoàn

thành

Ngày

dự

kiến

tiến độ

hoàn

thành

Đánh

giá tiến

độ thi

công

Professional Consultant & Construction

             Trang…..

background image

4. NHÂN LỰC MÁY MÓC/THIẾT BỊ THI CÔNG

STT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN

Khối lượng

Thiết bị

Nhân lực

5. AN TOÀN LAO ĐỘNG

a. Biện pháp an toàn lao động

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b. Tình hình thực hiện biện pháp an toàn 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

6. PHÁT SINH THAY ĐỔI

STT

TÊN CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ NỘI DUNG THAYĐỔI

KHỐI LƯỢNG

CHỦ ĐẦU TƯ/TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4993
18/09/2018
7 tài liệu
0
2997
18/09/2018
2 tài liệu
0
1899
18/09/2018
2 tài liệu
0
934
18/09/2018
4 tài liệu
0
1639
18/09/2018
10 tài liệu
0
4019
18/09/2018
9 tài liệu
0
3882
18/09/2018
10 tài liệu
0
4245
18/09/2018
4 tài liệu
0
1954
18/09/2018
2 tài liệu
0
963
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1318
18/09/2018
8 tài liệu
0
4253
18/09/2018
5 tài liệu
0
2432
18/09/2018
4 tài liệu
0
2005