Tài liệu

BM29-QT08-Thi-Cong-Phieu-thong-bao-nhac-nho-tien-do-cong-viec

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM29/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU THÔNG BÁO NHẮC NHỞ

(V/v: thực hiện tiến độ công việc)

   

Số: . . . . ./ TB / TP

Kính gởi: 

Nhà Thầu phụ

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Vị trí thi công

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiếu theo điều 3 & 4 trong Thoả thuận giao khoán nội bộ:
Nay chúng tôi xin thông báo cho Thầu phụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Các hạng mục công việc như sau:

STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ

NỘI DUNG YÊU

CẦU THỰC HIỆN

THỜI HẠN

HOÀN TẤT

CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

 Chúng tôi xin nhắc nhở các anh trong những công tác nêu trên, nếu không chuyển biến

tích cực chúng tôi buộc lòng phải xử lý theo thoả thuận đã ký kết.  

Mong các Nhà Thầu phụ tích cực hợp tác theo tinh thần của thoả thuận giao khoán, để

đạt được mục tiêu hoàn thành công việc đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.

Ngày . . . . . . . . . . . . /20……..

CHT/CT

            Thầu phụ

Giám sát   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .

-

Lưu BCH/CT

-

Gởi Nhà Thầu phụ

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6684
18/09/2018
7 tài liệu
0
3897
18/09/2018
2 tài liệu
0
2424
18/09/2018
2 tài liệu
0
1221
18/09/2018
4 tài liệu
0
2159
18/09/2018
10 tài liệu
0
5093
18/09/2018
9 tài liệu
0
5070
18/09/2018
10 tài liệu
0
5719
18/09/2018
4 tài liệu
0
2571
18/09/2018
2 tài liệu
0
1259
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1721
18/09/2018
8 tài liệu
0
5269
18/09/2018
5 tài liệu
0
3631
18/09/2018
4 tài liệu
0
2570