Tài liệu

BM29-QT08-Thi-Cong-Phieu-thong-bao-nhac-nho-tien-do-cong-viec

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM29/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU THÔNG BÁO NHẮC NHỞ

(V/v: thực hiện tiến độ công việc)

   

Số: . . . . ./ TB / TP

Kính gởi: 

Nhà Thầu phụ

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Vị trí thi công

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiếu theo điều 3 & 4 trong Thoả thuận giao khoán nội bộ:
Nay chúng tôi xin thông báo cho Thầu phụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Các hạng mục công việc như sau:

STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ

NỘI DUNG YÊU

CẦU THỰC HIỆN

THỜI HẠN

HOÀN TẤT

CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

 Chúng tôi xin nhắc nhở các anh trong những công tác nêu trên, nếu không chuyển biến

tích cực chúng tôi buộc lòng phải xử lý theo thoả thuận đã ký kết.  

Mong các Nhà Thầu phụ tích cực hợp tác theo tinh thần của thoả thuận giao khoán, để

đạt được mục tiêu hoàn thành công việc đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.

Ngày . . . . . . . . . . . . /20……..

CHT/CT

            Thầu phụ

Giám sát   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .

-

Lưu BCH/CT

-

Gởi Nhà Thầu phụ

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7420
18/09/2018
7 tài liệu
0
4304
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6480
18/09/2018
4 tài liệu
0
2845
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5705
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809