Tài liệu

BM28_Don khieu nai to cao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

ĐƠN KHIẾU NẠI (TỐ CÁO)

(Về việc…………………..)

Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)

Lược ghi lý lịch người gửi đơn
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm…………..
Thường trú tại:………………………. Số passport (hộ chiếu) ………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………….. hiện đang (làm gì, ở đâu): …………………….
Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)
Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).
(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của
bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu
rõ tên là đơn tố cáo).
Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm

chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

- Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng
sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………
………………………………………………………………………………………….
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

(Địa danh) Ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
517
0 trang
0
565
0 trang
0
395
0 trang
0
421
0 trang
0
392
0 trang
0
387
0 trang
0
420
0 trang
0
394
0 trang
0
427
0 trang
0
446
0 trang
0
414
0 trang
0
470
0 trang
0
442
0 trang
0
400
0 trang
0
406
0 trang
0
360
0 trang
0
330
0 trang
0
360
0 trang
0
1143

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0