Tài liệu

BM28-QT08-Thi-Cong-Theo-doi-tien-do-thi-cong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM28/QT08

Lần ban hành: 01

THEO DÕI TIẾN ĐỘ THI CÔNG TỪNG TUẦN

Thời gian:  từ……………………….. đến ………………………..

Công trình:.................................................. Số hợp đồng:............................................

THỨ

T. 2

T. 3

T. 4

T. 5

T. 6

T. 7

CN

T. 2

T. 3

T. 4

T. 5

T. 6

T. 7

CN

     

                                                  NGÀY

HOẠT ĐỘNG

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHT CT/ Site manager

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7434
18/09/2018
7 tài liệu
0
4307
18/09/2018
2 tài liệu
0
2623
18/09/2018
2 tài liệu
0
1358
18/09/2018
4 tài liệu
0
2407
18/09/2018
10 tài liệu
0
5606
18/09/2018
9 tài liệu
0
5646
18/09/2018
10 tài liệu
0
6486
18/09/2018
4 tài liệu
0
2847
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1948
18/09/2018
8 tài liệu
0
5707
18/09/2018
5 tài liệu
0
4383
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809