Tài liệu

BM28-QT08-Thi-Cong-Theo-doi-tien-do-thi-cong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM28/QT08

Lần ban hành: 01

THEO DÕI TIẾN ĐỘ THI CÔNG TỪNG TUẦN

Thời gian:  từ……………………….. đến ………………………..

Công trình:.................................................. Số hợp đồng:............................................

THỨ

T. 2

T. 3

T. 4

T. 5

T. 6

T. 7

CN

T. 2

T. 3

T. 4

T. 5

T. 6

T. 7

CN

     

                                                  NGÀY

HOẠT ĐỘNG

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHT CT/ Site manager

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6628
18/09/2018
7 tài liệu
0
3855
18/09/2018
2 tài liệu
0
2415
18/09/2018
2 tài liệu
0
1202
18/09/2018
4 tài liệu
0
2135
18/09/2018
10 tài liệu
0
5054
18/09/2018
9 tài liệu
0
5016
18/09/2018
10 tài liệu
0
5667
18/09/2018
4 tài liệu
0
2542
18/09/2018
2 tài liệu
0
1245
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1697
18/09/2018
8 tài liệu
0
5234
18/09/2018
5 tài liệu
0
3538
18/09/2018
4 tài liệu
0
2546