Tài liệu

BM25_So theo doi xu ly khieu nai to cao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

Stt

Họ tên người khiếu nại

Ngày thụ lý

Nội dung vụ việc

Cách giải quyết

Ngày

Theo dõi

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
503
0 trang
0
548
0 trang
0
377
0 trang
0
404
0 trang
0
372
0 trang
0
369
0 trang
0
406
0 trang
0
375
0 trang
0
411
0 trang
0
433
0 trang
0
399
0 trang
0
452
0 trang
0
425
0 trang
0
386
0 trang
0
392
0 trang
0
340
0 trang
0
308
0 trang
0
348
0 trang
0
1106

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0