Tài liệu

BM25_So theo doi xu ly khieu nai to cao

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

Stt

Họ tên người khiếu nại

Ngày thụ lý

Nội dung vụ việc

Cách giải quyết

Ngày

Theo dõi

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
461
0 trang
0
505
0 trang
0
333
0 trang
0
360
0 trang
0
329
0 trang
0
334
0 trang
0
361
0 trang
0
336
0 trang
0
359
0 trang
0
376
0 trang
0
343
0 trang
0
396
0 trang
0
383
0 trang
0
345
0 trang
0
346
0 trang
0
302
0 trang
0
270
0 trang
0
305
0 trang
0
1023

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0