Tài liệu

BM18-QT08-Thau-Phu-Phieu-phong-van-so-luoc

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM18/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU PHỎNG VẤN SƠ LƯỢC 

(Dành cho nhà thầu phụ)

I.

SƠ LƯỢC BẢN THÂN
1. 
Họ và tên: .....................................................................................Nam  .....Nữ  

2. Ngày sinh: ....................................... Số CMND........................................................ 

3. Địa chỉ liên lạc: .................................................................. Số điện thoại: ................

4. Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................

5. Sức khoẻ: .................................................................................................................

6. Tự nhận xét điểm mạnh và điểm yếu của bản thân:

STT

ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU

II.

CHUYÊN NGÀNH
1. Tổng nhân lực đang quản lý

    

THÀNH PHẦN

Kỹ sư

Kiến

trúc

Cai 

(Trung cấp)

Công nhân

cơ hữu

Công nhân

thời vụ

TỔNG
CỘNG

Thợ

Phụ

Thợ

Phụ

SỐ LƯỢNG

2. Liệt kê các chuyên ngành và đơn giá thi công trúng thầu gần đây nhất

LƯU Ý:

 

Có thể đánh dấu (X) các hạng mục thuộc sở trường của bạn vào cột “Ghi chú”

STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

TÍNH

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

3. Liệt kê các loại máy móc, trang thiết bị đang quản  lý (nếu có)

STT

TÊN MÁY MÓC, THIẾT BỊ

NHÃN HIỆU

SỐ

LƯỢNG

TÌNH TRẠNG 

SỬ DỤNG

GHI CHÚ

III.

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 4

background image

1. Đã làm việc với các công ty:

Thời gian 

(từ… đến…)

Tên công ty

Chuyên môn

Công trình tham gia

Lý do ngưng

cộng tác

2. Kỹ năng đặc biệt tích lũy được qua quá trình làm việc:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Liệt kê các lĩnh vực đã nghiên cứu chuyên ngành:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Liệt kê các thành tích đã đạt được qua quá trình làm việc:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. Liệt kê 2 người biết rõ về bạn (khả năng, hạnh kiểm):

Tên người thân / Bạn bè

Mối quan hệ

Công ty đang làm việc

Số ĐT, địa chỉ liên lạc

IV.

Bạn có người thân hay bạn bè làm cho Công ty CMC hay những Công ty khác
cùng lĩnh vực hoạt động với CMC không?

 Có

 Không

Nếu có, vui lòng ghi chi tiết dưới đây:

Tên người thân / Bạn bè

Mối quan hệ

Công ty đang làm việc

Số ĐT, địa chỉ liên lạc

V.

THÔNG TIN KHÁC:
1. Các văn bằng và chứng chỉ đạt được: 
(nếu có)

STT

VĂN BẰNG / CHỨNG CHỈ

NƠI CẤP

NĂM

2. Trình độ ngoại ngữ: (nếu có)

STT

VĂN BẰNG / CHỨNG CHỈ

NƠI CẤP

NĂM

3. Kỹ năng vi tính:

MS WORD

 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Không biết

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 4

background image

MS EXCELL

 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Không biết

MS PROJECT

 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Không biết

AUTOCAD

 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Không biết

KHÁC (xin ghi rõ)

 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Không biết

4. Khả năng khác: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Nhận công trình xa thành phố: 

 Dễ dàng                      Có thể được                 Hơi bất tiện                Không

thể

VI.

NGUYỆN VỌNG

1. Liệt kê một số chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên mà bạn mong muốn làm

việc với công ty:

STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

TÍNH

ĐƠN GIÁ 

GHI CHÚ

2. Điều hy vọng ở công việc sắp tới:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Ngày

 

 

thể

 

bắt

 

đầu

 

làm

 

việc:

.................................................................................................................................

VII.

ĐỀ NGHỊ HOẶC GÓP Ý KHÁC ĐỐI VỚI CÔNG TY: (Nếu có)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những lời khai trên.

TP. Nha Trang, ngày . . . tháng . . . năm . . .

Ứng viên

(Họ tên & chữ ký)

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7418
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6475
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1946
18/09/2018
8 tài liệu
0
5703
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809