Tài liệu

BM17-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-lap-dat-thiet-bi-ve-sinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

INSPECTION CHECKLIST

VỆ SINH

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

Sai số cho phép khi lắp đặt thiết bị 
vệ sinh

11.2.5

1

Bồn rửa (tới thành chậu rửa):

11.2.5.1

-

Khi lắp đặt từng thiết b ị

± 20 mm

-    Khi lắp đặt hàng loạt

± 5 mm

2

Thùng   xả   nước   vào   chậu   xí   (tới   đáy
thùng):

11.2.5.2

-

Thùng đặt cao

-

Khi lắp đặt từng thiết bị

± 20 mm

-

Khi lắp đặt hàng loạt

± 5 mm

-

Thùng đặt thấp

-

Khi lắp đặt từng thiết bị

± 10 mm

-

Khi lắp đặt hàng loạt

± 5 mm

3

Chậu xí gang đặt dười sàn (tới thành
chậu)

11.2.5.3

-

Khi lắp đặt từng thiết bị 

20 mm

-

Khi lắp đặt hàng loạt

5 mm

4

Âu tiểu gắn vào tường (tới thành chậu)

11.2.5.4

-

Khi lắp đặt từng thiết bị

20 mm

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 2

BM17/QT10
Lần ban hành: 01

background image

-

Khi lắp đặt hàng loạt

5 mm

Chậu vệ sinh phụ nữ (biđê) (miệng âu)

11.2.5.5

-

Khi lắp đặt từng thiết bị 

10 mm

-

Khi lắp đặt hàng loạt

5 mm

6

Ống xả nước vào máng tiểu
( từ lòng máng tới trục ống)

11.2.5.6

-

Khi lắp đặt từng thiết bị 

20 mm

-

Khi lắp đặt hàng loạt

5 mm

7

Chậu xí (tới thành)

11.2.5.7

-

Khi lắp đặt từng thiết bị 

20 mm

-

Khi lắp đặt hàng loạt

5 mm

8

Bồn tắm (tới thành)

11.2.5.8

-

Khi lắp đặt từng thiết bị 

20 mm

-

Khi lắp đặt hàng loạt

5 mm

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6712
18/09/2018
7 tài liệu
0
3913
18/09/2018
2 tài liệu
0
2429
18/09/2018
2 tài liệu
0
1224
18/09/2018
4 tài liệu
0
2162
18/09/2018
10 tài liệu
0
5105
18/09/2018
9 tài liệu
0
5081
18/09/2018
10 tài liệu
0
5742
18/09/2018
10 tài liệu
0
5299
18/09/2018
4 tài liệu
0
2575
18/09/2018
2 tài liệu
0
1264
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1725
18/09/2018
8 tài liệu
0
5278
18/09/2018
5 tài liệu
0
3649
18/09/2018
4 tài liệu
0
2575