Tài liệu

BM16-QT10-Danh-muc-kiem-tra-thiet-bi-thong-gio-va-dieu-hoa-khong-khi

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

THIẾT BỊ THÔNG GIÓ

INSPECTION CHECKLIST

                      & ĐHKK

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

Thiết bị thông hơi và điều hòa 
không khí

12.1

Sai số cho phép về kích thước chế tạo
các ống dẫn không khí và các bộ phận
định hình:

12.1.1

Đường   kính   ngoài   của   ống   tròn   hoặc
cạnh dài của ống có tiết diện chữ nhật
(Sai   số   so   với   đường   kính   ngoài   hay
cạnh của ống dẫn không khí)

1

100, 115, 130, 140, 150, 165

12.1.1.1

± 2,5 mm

2

196, 215, 235, 269

12.1.1.2

± 3,0 mm

3

285, 320

12.1.1.3

± 3,5 mm

4

375, 440, 495

12.1.1.4

±4,0 mm

5

545, 595

12.1.1.5

± 4,5 mm

6

660, 775

12.1.1.6

± 5,0 mm

7

885, 1025

11.2.1.7

± 5,5 mm

8

1100, 1200

12.1.1.8

± 6,0 mm

9

1325, 1425, 1540

12.1.1.9

± 6,5 mm

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 4

BM16/QT10
Lần ban hành: 01

background image

10

Sai số cho phép khi đặt ống dẫn không
khí bằng kim loại so với phương thẳng
đứng trên 1m chiều cao:

12.1.2

3 mm

11

Sai số cho phép của kích thước trong
của các hộp xỉ thạch cao và hộp bêtông
xỉ so với thiết kế khi thi công ống và
đường   dẫn   không   khí   bằng   phibrôxi
măng, bêtông, bêtông xỉ và thạch cao
xỉ

12.1.3

3 %

12

Sai số cho phép của khe hở giữa cạnh
đĩa trước của bán xe công tác với cạnh
miệng lọc hút gió của quạt ly tâm so với
đường kính bánh xe công tác

12.1.4

1 %

Sai số cho phép khi thử, điều chỉnh và
nghiệm thu hệ thống thông hơi và điều
hòa không khí

12.1.5

13

Sai  số   so   với  chỉ   tiêu  quy   định   trong
thiết kế và thể tích không đi qua cơ cấu
xả và hút khong khí

12.1.5.1

± 10%

14

Như trên, đối với hệ thống hút và vận
chuyển khí

12.1.5.2

± 10%

15

Sai số so với các chỉ tiêu quy định trong
tiêu chuẩn về nhiệt độ không khí hút
vào

12.1.5.3

± 2

Thi công ống đổ rác:

12.2

Yêu cầu chung

12.2.1

-  Xác định có sức hút trong đường ống

bằng   cách   hút   không   khí   đóng   kín
các cửa đổ rác và cửa hộp lấy rác

-  Không có hiện tượng hút gió qua khe

cửa   đổ   rác   đã   đóng   kín,   kiểm   tra

2 mm

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 4

background image

bằng cách đặt ngọn nến vào khe cửa

-     Kiểm   tra   sự   làm   việc   của   tời   làm

sạch đường ống bằng cách cho móc
và hạ thử 3 lần trong đường ống

5 mm

16

Sai  số   cho   phép  khi   thi   công   ống  đổ
rác:

12.2.2

1) Sai lệch cho phép của trục ống dẫn
rác so với đường thẳng đứng trên 1m
chiều cao.

2 mm

2) Như trên, trên toàn bộ chiều cao

25 mm

Bếp lò và ống khói

12.3

17

Sai số bề mặt khối xây so với đường
thẳng đứng trên 1m chiều cao

12.3.1

2 mm

18

Sai số độ gồ ghề trên bề mặt:

-

Ở lò và ống khói không ốp

2 mm

-

Ở lò có ốp gạch men

2 mm

19

Sai số có kích thước mặt bằng của bếp
lò hay ống khói so với thiết kế

12.3.3

± 1%

Công tác cách nhiệt

12.4

Yêu cầu chung

12.4.1

20

a) Những ống đặt trong đường hào có

nắp và đường hầm đi lại được đều
phải cách nhiệt trước khi đậy tấm
nắp;   nếu   đặt   trong   đường   hầm
khôngđi lại được thì phải cách nhiệt
trước khi lắp tường

21

b) Bề mặt lớp cách nhiệt phải phẳng,

nhẵn, kín. Khe hở sáng giữa thước
kiểm tra dài 3m và bề mặt lớp cách
nhiệt không được quá

10 mm

22

Sai số cho phép của chiều dày toàn bộ
lớp cách nhiệt so với thiết kế

10 %

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7402
18/09/2018
7 tài liệu
0
4299
18/09/2018
2 tài liệu
0
2617
18/09/2018
2 tài liệu
0
1353
18/09/2018
4 tài liệu
0
2401
18/09/2018
10 tài liệu
0
5596
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6466
18/09/2018
10 tài liệu
0
5811
18/09/2018
4 tài liệu
0
2840
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1938
18/09/2018
8 tài liệu
0
5695
18/09/2018
5 tài liệu
0
4369
18/09/2018
4 tài liệu
0
2808