Tài liệu

BM16-QT08-Kiem-soat-tai-lieu-trong-cong-trinh-So-theo-doi-cong-van-di-va-den

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM16/ QT08
Lần ban hành: 01   

SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐI & ĐẾN

Tên công trình:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional Consultant & Construction

background image

Quyển số:……/20…

SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐI VÀ ĐẾN

UPTO DATE OF DOCUMENT IN AND OUT SHEET

Công trường/

 

Project

: ………………………………………………………………………………………  

Người lập 

/

 

Done by

: ………………………………………………………………

STT

NỘI DUNG VĂN BẢN

SỐ LƯỢNG NGÀY/ THÁNG

NƠI GỬI

NƠI NHẬN

GHI CHÚ

No.

Description

No. of copy

Date

From

To

Remarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional Consultant & Construction

Trang………..

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional Consultant & Construction

Trang………..

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
2001
18/09/2018
7 tài liệu
0
1092
18/09/2018
2 tài liệu
0
557
18/09/2018
2 tài liệu
0
356
18/09/2018
4 tài liệu
0
654
18/09/2018
10 tài liệu
0
1725
18/09/2018
9 tài liệu
0
1589
18/09/2018
10 tài liệu
0
1655
18/09/2018
4 tài liệu
0
852
18/09/2018
2 tài liệu
0
369
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
533
18/09/2018
8 tài liệu
0
2106
18/09/2018
5 tài liệu
0
872
18/09/2018
4 tài liệu
0
748