Tài liệu

BM14-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-lap-dien-chieu-sang

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

CÔNG TÁC LẮP    

INSPECTION CHECKLIST

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GH

I

CH

Ú

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

Yêu cầu chung:

13.1

1

a/ Độ bền xủa các móc treo (quạt trần,
các thiết bị chiếu sáng) phải được thử
tải.

6.1.4

Ứng suất cơ học trong các dụng cụ giữ
thiết bị chiếu sáng phải nhỏ hơn 3 lần
so với ứng suất cho phép trong các bộ
phận cấu tạo của thiết bị chiếu sáng.

2

b/ Giá đỡ bằng thép, cáp, vỏ, thanh và
các chi tiết kẹp phải được chống rỉ. Các
chao đèn thủy tinh phải được giữ chắc,
những chỗ móc treo quạt trần và đèn
treo phải được bao kín.

3

c/ Bảng điện lắp đặt đúng yêu cầu thiết
kế và bám chắc vào tường. Cầu chì lắp
đúng tiêu chuẩn.

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 2

BM14/QT10
Lần ban hành: 01

background image

Sai số cho phép khi thi công điện

13.2

4

Mắc   dây   ở   mặt   tường   so   với   phương
thẳng   đứng   hoặc   phương   ngang   trên
1m dài

13.2.1

5

Sai số về độ cao đặt thiết bị chiếu sáng
(cách mặt sàn):

13.2.2

- Cao độ công tắc (1,6m)

+/- 50 mm

- Cao độ ổ cắm điện (0,9)

+/- 50 mm

- Cao độ công tơ (1,5m)

+/- 50 mm

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7402
18/09/2018
7 tài liệu
0
4299
18/09/2018
2 tài liệu
0
2617
18/09/2018
2 tài liệu
0
1353
18/09/2018
4 tài liệu
0
2401
18/09/2018
10 tài liệu
0
5596
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6467
18/09/2018
10 tài liệu
0
5813
18/09/2018
4 tài liệu
0
2840
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1938
18/09/2018
8 tài liệu
0
5696
18/09/2018
5 tài liệu
0
4369
18/09/2018
4 tài liệu
0
2808