Tài liệu

BM13-QT08-Chuan-Bi-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM13/QT08

Lần ban hành: 01

DANH MỤC KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Công trình:..................................................................................................

Ngày lập:......................................................................

STT

NỘI DUNG

KHÔNG

CẦN

CẦN

ĐàCÓ

PHÂN

CÔNG

NGÀY

GIAO 

NGÀY

H/THÀNH

GHI CHÚ

1

Giấy phép xây dựng

2

Giấy phép PCCC

3

Giấy phép lòng lề 
đường

4

Bảng tên Công ty

5

Nội quy Công trường

6

Bảng đăng ký tạm trú 
cho Công nhân

7

Bảo hiểm Công trình

8

Bảo hiểm Công nhân

9

Bảo hiểm bên thứ ba

10

Tủ thuốc Công trường

11

Đăng ký lắp điện thọai

12

Kiểm tra lối vào Công 
trường

13

Kiểm tra nguồn điện 
cấp cho Công trường

14

Kiểm tra nguồn nước 
cấp cho Công trường

15

Kiểm tra hệ thống 
thóat nước cho Công 
trường

16

Chuẩn bị các trang 
thiết bị cho Văn phòng 
Công trường:

-

Bàn ghế

-

Máy vi tính

-

Văn phòng phẩm

-

Bình nước uống

17

Chuẩn bị dụng cụ PCCC

18

Chuẩn bị nón bảo hộ.

19

Chuẩn bị thiết bị thi 
công

20

Chuẩn bị dụng cụ khởi 
công

21

Sơ đồ bố trí công 
trường

22

Bãi xe Công nhân

              CHT CT 

Người kiểm tra

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4468
18/09/2018
7 tài liệu
0
2681
18/09/2018
2 tài liệu
0
1733
18/09/2018
2 tài liệu
0
835
18/09/2018
4 tài liệu
0
1462
18/09/2018
10 tài liệu
0
3683
18/09/2018
9 tài liệu
0
3521
18/09/2018
10 tài liệu
0
3803
18/09/2018
4 tài liệu
0
1789
18/09/2018
2 tài liệu
0
855
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1208
18/09/2018
8 tài liệu
0
3957
18/09/2018
5 tài liệu
0
2118
18/09/2018
4 tài liệu
0
1790