Tài liệu

BM12c-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-lap-dat-keo-mai.REV01

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT 

INSPECTION CHECKLIST

                                    KÈO MÁI

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

Lắp ráp kết cấu thép

6.2

Sai   lệch   cho   phép   trục   định   vị
móng và trụ đỡ

6.2.1

21

Kích thước giữa các trục

-

Nhỏ hơn 9

3 mm

-

Từ 9 đến 15

4 mm

-

Trên 15 đến 21

5 mm

-

Trên 21 đến 27

6 mm

-

Trên 27 đến 33

7 mm

-

Lớn hơn 33

5,5 n

(n = số lần đo bằng thước dây dài 20 m)

Sai lệch cho phép của mặt móng, gối
đỡ, trục đỡ kết cấu và vị trí bulông

6.2.2

22

Mặt phẳng trên của gối:

6.2.2.1

a/ Theo chiều cao

+/- 1,5 mm

b/ Theo độ nghiêng

1/1500

23

Bề mặt móng:

6.2.2.2

a/ Theo chiều cao

+/- 5 mm

b/ Theo độ nghiêng

1/1000

24

Xê dịch vị trí bulông neo khi:

6.2.2.3

a/ Bulông ở trong phạm vi gối đỡ

5 mm

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 3

BM12C/QT10
Lần ban hành: 01

background image

b/ Bulông ở ngoài phạm vi gối đỡ

10 mm

25

Sai lệch cao trình tính tới đầu mút của
bulông neo

6.2.2.4

+ 20/ -0

26

Sai lệch chiều dài đoạn ren của bulông
neo

6.2.2.5

+ 30/-0

Sai số khi lắp ráp kết cấu thép của nhà
và công trình

6.2.3

I. CỘT

27

Sai số chiều cao toàn bộ của cột

6.2.3.I.1

- Khi   chiều   cao   cột   nhỏ   hơn   hay

bằng 10m

10 mm

- Khi chiều cao cột lớn hơn 10m

1/1000 cao.

< 15mm

28

Sai số kích thước tiết diện ngang cột

6.2.3.I.2

5 mm

29

Xê dịch trục cột so với trục chuẩn (ở
tiết diện chân cột)

6.2.3.I.3

5 mm

30

Xê   dịch   trục   cột   theo   phương   thẳng
đứng (ở tiết diện đỉnh cột).

6.2.3.I.4

- Khi   chiều   cao   cột   nhỏ   hơn   hay

bằng 10m

10 mm

- Khi chiều cao cột lớn hơn 10m

1/1000 cao.

< 35 mm

31

Độ uốn cong của cột

6.2.3.I.5

1/1000 cao,,

< 13mm

32

Sai số về cao trình của mặt phẳng gối
tựa (vai cột)

6.2.3.I.6

II. DÀN, DẦM VÀ VÌ KÈO

33

Sai số chiều dài (khẩu độ) của cấu kiện 6.2.3.II.1

-

Khi   cấu   kiện   ngắn   hơn   hay
bằng 25m

10 mm

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

-

Khi cấu kiện dài hơn hay 25m

1/1000 cao,

<30 mm

34

Sai số chiều cao

6.2.3.II.2

5 mm

Sai số cao trình các chi tiết gối tựa của
dàn và dầm

20 mm

Sai số của thanh cánh thượng (ở giữa
nhịp) so với mặt phẳng thẳng đứng đi
qua tâm của 2 gối tựa

6.2.3.II.3

1/250 

chiều cao

35

Độ uốn cong của thanh chịu nén so với
mặt phẳng của dàn

6.2.3.II.4

1/1500 cao,

< 10 mm

36

Sai số khoảng cách giữa các cấu kiện
(dầm, dàn)

6.2.3.II.5

5 mm

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7489
18/09/2018
7 tài liệu
0
4341
18/09/2018
2 tài liệu
0
2642
18/09/2018
2 tài liệu
0
1365
18/09/2018
4 tài liệu
0
2422
18/09/2018
10 tài liệu
0
5632
18/09/2018
9 tài liệu
0
5673
18/09/2018
10 tài liệu
0
6520
18/09/2018
10 tài liệu
0
5858
18/09/2018
4 tài liệu
0
2869
18/09/2018
2 tài liệu
0
1396
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5731
18/09/2018
5 tài liệu
0
4411
18/09/2018
4 tài liệu
0
2819