Tài liệu

BM12b-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-keo-mai-bang-cach-han

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

Gia công các công trình thép

6.1

Các sai số cho phép khi hàn

6.1.4

1

Khi hàn đối đầu (xem hình 1) trị số lớn
nhất khe hở (a) (mm)

6.1.4.1

- Không quá

+ 2 mm

- Mép   này   cao   hơn   mép   kia   (b)

không quá

+ 2 mm/ 

- 1 mm

2

Độ   nghiêng   của   trục   đinh   tán   so   với
trục thẳng góc với mặt phẳng cấu kiện

6.1.4.2

- Sai lệch về trị số của   (c)   không

quá

5 mm

- Trị   số   lớn   nhất   của   khe   hở   (d)

không quá

2 m

3

Khi hàn tiếp góc, trị số lớn nhất của khe
hở (c) không quá

6.1.4.3

2 mm

4

Sai lệch của tiết diện mối hàn đối đầu
so với kích thước thiết kế:

6.1.4.4

a/ Tính theo chiều cao đường hàn

- Khi chiều dày của thép 4 – 6mm,

không quá

1 mm

- Khi chiều dày của thép 8 – 10mm,

không quá

2 mm

b/ Tính theo chiều rộng đường hàn

- Khi chiều dày của thép 4 – 6mm,

1 mm

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 3

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

CÔNG TÁC KÈO MÁI    

INSPECTION CHECKLIST

                                         /

(HÀN)

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

BM12B/QT10
Lần ban hành: 01

background image

không quá

- Khi chiều dày của thép 8 – 10mm,

không quá

2 mm

- Khi chiều dày của thép 12 – 20mm,

không quá

2 mm

- Khi   chiều   dày   của   thép   lớn   hơn

20mm, không quá

2,5 mm

5

Sai lệch chiều cao đường hàn góc khi
hàn chồng nối hay hàn nối chữ T

6.1.4.5

3 mm

- Khi chiều dày của thép 4 – 6mm,

không quá

1 mm

- Khi chiều dày của thép 8 – 10mm,

không quá

1,5 mm

- Khi chiều dày của thép 12 – 20mm,

không quá

+ 2 mm/ 

-1 mm

- Khi   chiều   dày   của   thép   lớn   hơn

20mm, không quá

+ 2 mm/ 

-1 mm

Các   hình   vẽ   HÀN   ĐỐI   ĐẦU,   HÀN
CHỒNG NỐI, HÀN TIẾP GÓC

Sai lệch cho phép về kích thước của chi
tiết kết cấu so với thiết kế

6.1.5

Các chi tiết lắp ráp

6.1.5. I

6

Chiều dài và chiều rộng các chi tiết:

6.1.5.I.1

a/ Cắt thủ công bằng ôxy theo đường
kẻ

- Kích thước dưới 1,5

2,5 mm

- Kích thước từ 1,5 – 2,5

3 mm

- Kích thước từ 2,5 – 4,5

3,5 mm

7

Hiệu số chiều dài các đường chéo của
tấm thép hàn:

6.1.5.I.2

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

a/ Hàn giáp mép

4 mm

b/ Hàn chồng

6 mm

8

- Khoảng cách giữa tim các lỗ

6.1.5.I.3

a/ Theo vạch dấu

-

Các lỗ biên

+ Kích thước dưới 1,5

2 mm

+ Kích thước từ 1,5 – 2,5

2,5 mm

+ Kích thước từ 2,5 – 4,5

2,5 mm

-

Các lỗ kề nhau

1,5 mm

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
10 tài liệu
0
5868
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2824