Tài liệu

BM12-QT07-So-giao-nhan-vat-tu

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

SỔ GIAO NHẬN VẬT TƯ

Mã số: BM12/QT07

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Tên Thầu phụ:.........................................................................................................................

Tên vật tư: ..................................Đvt: ..................................Hạn mức: .................................

NGÀY

SỐ LƯỢNG XUẤT

SỐ LƯỢNG 

CỘNG DỒN

KÝ TÊN

GHI CHÚ

Thủ kho

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4227
18/09/2018
7 tài liệu
0
2510
18/09/2018
2 tài liệu
0
1626
18/09/2018
2 tài liệu
0
780
18/09/2018
4 tài liệu
0
1390
18/09/2018
10 tài liệu
0
3488
18/09/2018
9 tài liệu
0
3331
18/09/2018
10 tài liệu
0
3461
18/09/2018
4 tài liệu
0
1706
18/09/2018
2 tài liệu
0
818
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1151
18/09/2018
8 tài liệu
0
3766
18/09/2018
5 tài liệu
0
1936
18/09/2018
4 tài liệu
0
1674