Tài liệu

BM10-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-vach-ngan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

CÔNG TÁC VÁCH NGĂN 

INSPECTION CHECKLIST

                                               /

DRYWALL

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

1

Sai   số   của   tường   và   cách   ngăn   theo
chiều thẳng đứng của mỗi tầng

7.3.4

10 mm

2

Sai số thanh nẹp của tường gỗ thanh so
với   phương   nằm   ngang   trên   01   mét
chiều dài.

7.4.1

5 mm

3

Sai số thanh nẹp của tường gỗ cây các
thanh đỡ dầm sàn gát so với phương
nằn ngang trên 1m chiều dài.

7.4.2

5 mm

4

Sai số của tường so với phương thẳng
đứng trên 01 mét

7.4.3

5 mm

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

BM10/QT10
Lần ban hành: 01

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6926
18/09/2018
7 tài liệu
0
4040
18/09/2018
2 tài liệu
0
2478
18/09/2018
2 tài liệu
0
1273
18/09/2018
4 tài liệu
0
2242
18/09/2018
10 tài liệu
0
5244
18/09/2018
9 tài liệu
0
5268
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
10 tài liệu
0
5475
18/09/2018
4 tài liệu
0
2660
18/09/2018
2 tài liệu
0
1302
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1784
18/09/2018
8 tài liệu
0
5388
18/09/2018
5 tài liệu
0
3956
18/09/2018
4 tài liệu
0
2657