Tài liệu

BM10-QT08-Chuan-Bi-Tien-do-cung-cap-dich-vu-thau-phu

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM10/QT08

Lần   ban   hành:

01

TIẾN ĐỘ CUNG CẤP DỊCH VỤ THẦU PHỤ

SCHEDULE OF SUBCONTRACTING SERVICE PROVISION

Công trường/ 

Project:

..................................................................................

STT

No.

HẠNG MỤC

Site Name

THỜI

GIAN

Duration

NGÀY

BẮT

ĐẦU

Start

NGÀY/ THÁNG/ NĂM 

(date)

GHI CHÚ

Remarks

Professional Consultant & Construction

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6261
18/09/2018
7 tài liệu
0
3677
18/09/2018
2 tài liệu
0
2304
18/09/2018
2 tài liệu
0
1134
18/09/2018
4 tài liệu
0
2033
18/09/2018
10 tài liệu
0
4830
18/09/2018
9 tài liệu
0
4777
18/09/2018
10 tài liệu
0
5338
18/09/2018
4 tài liệu
0
2388
18/09/2018
2 tài liệu
0
1174
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1604
18/09/2018
8 tài liệu
0
5011
18/09/2018
5 tài liệu
0
3252
18/09/2018
4 tài liệu
0
2433