Tài liệu

BM09-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-lat-gach-nen

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item:       

CÔNG TÁC LÁT     

INSPECTION CHECKLIST

                              / 

TILING

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

1

Độ gồ ghề mặt nền (kiểm tra bằng
thước dài 2m)

8.1.1

20 mm

2

Sai lệch mặt nền với mặt phẳng ngang 
hoặc với độ dốc đã địnhcho ghép

8.1.2

- So   với  kích  thước  tương  ứng  của

phòng

0,2%

Khi phòng có chiều rộng hay dài 25m
trở lên

50 mm

3

- Sai số lớp lót bằng cát, sỏi, xỉ, đá
dăm, đất sét, đá cuội đầm.

8.2.1.1

4

Sai số lớp lót bằng bêtông

8.2.1.2

+/- 10 mm

5

Sai lệch của bề mặt lớp lót so với mặt
phẳng ngang hoặc với độ dốc đã định:

8.2.2

-     So với kích thước tương ứng của
phòng

0,2%

-     Khi phòng có chiều rộng hay dài
25m trở lên

50 mm

6

Sai   số   bề   mặt   lớp   đệm   so   với   mặt
phẳng của thước kiểm tra dài 2m (hoặc

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 4

BM09/QT10
Lần ban hành: 01

background image

thước mẫu)

-     Khi lát mặt bằng chất dẻo (dạng
tấm hoặc cuộn)

8.3.1.1

2 mm

-   Khi lát bằng vật liệu xây dựng, tấm
khác và  bằng gạch có  lớp giữ  bằng
mát-tít, khi lát lớp gạch thủy tinh.

8.3.1.2

3 mm

7

Sai   số   bề   mặt   lớp   đệm   so   với   mặt
phẳng ngang hoặc với độ dốc đã quy
định cho phép:

8.3.2

-

So   với  kích  thước  tương  ứng  của
phòng

0,2 %

-     Khi phòng có chiều rộng hay dài
25m trở lên

50 mm

8

Sai lệch của lớp phủ mặt so với mặt
phẳng ngang hoặc so với độ dốc quy
định:

8.4.1

- So   với  kích  thước  tương  ứng  của

phòng

0,2 %

- Khi   phòng   có   chiều   rộng   hay   dài

25m trở lên

50 mm

9

-

Độ  hụt  giữa lớp phủ mặt với các
kết cấu viền quanh sàn

8.4.2

2 mm

10

Giữa gờ chân tường và lớp phủ mặt hay
tường không có khẽ nứt, nứt nẻ và khe
hở.

8.4.3

Không nứt &

có khe hở

11

Sai lệch về chiều dày lớp phủ mặt so với
thiết kế ở một vài chỗ (kiểm tra trong
quy trình thi công)

8.4.4

10 %

12

- Sai số cho phép của mặt phủ so với

mặt phẳng kiểm tra dài 2m (hoặc
thước mẫu):

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 4

background image

-

Mặt phủ sỏi và xỉ

8.4.5.1

10 mm

- Mặt phủ đá dăm tẩm bitum

8.4.5.2

10 mm

-

Mặt phủ đất dầm

8.4.5.3

10 mm

-

Mặt phủ bê tông xi măng cát

8.4.5.4

4 mm

-

Mặt   phủ   bêtông   chịu   nhiệt,   chịu
axít

8.4.5.5

4 mm

- Mặt phủ bêtông atphan và bêtông

hắc ín

8.4.5.6

6 mm

- Mặt phủ bằng chất dẻo (dạng tấm,

cuộn)

8.4.5.7

2 mm

13

Sai số   của mặt lát so với mặt phẳng
kiểm tra bằng thước ni vô dài 2m:

- Lát đá gia công

8.6.2.1

10 mm

- Lát gạch

8.6.2.1

6 mm

14

Độ gồ ghề giữa 2 viên cách nhau trên
mặt lát:

- Lát đá gia công

8.6.2.2

3 mm

- Lát gạch

8.6.2.2

2 mm

15

Độ lún của mặt lát trên lớp lót mát – tít,
bitum, chịu tải trọng tận trung 200kg
(tiết diện nén: 30 x 30, thời gian nén:
40 giờ)

8.6.2.3

1,5 mm

Đồng thời mát – tít không được đùn lên
mặt lát qua các mạch

16

Sai   số   giữa   2   hàng   lát   so   với   hướng
thẳng trong khoảng 10m chiều dài của
hàng

8.6.2.4

10 mm

17

Tấm lát bị gãy góc, nứt nẻ, bị bong

8.6.2.5

Khôngcho

phép

18

Sai số cho phép đối với mặt lát bằng
các tấm quy định:

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7418
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6475
18/09/2018
10 tài liệu
0
5819
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1945
18/09/2018
8 tài liệu
0
5702
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809